3d yazıcı belgesiGün geçtikçe kullanım alanı artan, tasarım ve imalat imkanlarını geliştirerek her sektörde etkisini görmeye başladığımız 3D yazıcıların CE işareti ile ilgili hususlarını bu yazımızda değerlendireceğiz.

3D yazıcılar için herhangi bir uygulanabilir AB yasal çerçevesi var mı?

“Eklemeli Üretim” makineleri olarak da bilinen 3D yazıcılar, gittikçe artan çeşitlilikte birçok ürün üretmek için kullanılabilen üretim araçlarıdır. Yaşadığımız pandemi döneminde acil ihtiyaç duyulan bazı ürünlerin 3D yazıcılarla üretildiğine dair haberleri duyduk. Esasen 3D yazıcılar, AB içinde kuralları tanımlanmış “uyumlaştırılmış ürünler” arasındadır.

Öncelikle, 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamındaki “makine” tanımına girerler. Bu nedenle üreticiler, 3D Yazıcıların “Makine Emniyeti Yönetmeliğinin uygulanabilir “temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine” uygunluğunu sağlamalı, bir teknik dosya oluşturmalı ve bunları AB pazarına sunmadan önce CE işaretini iliştirmelidir.

CE işareti, ürünün Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/AT ‘ye uygun olarak tasarlandığını ve üretildiğini göstermektedir. Bu ürünler, pazarda serbestçe dolaşabilir ve AB üyesi devletler, bu tür ürünlerin pazara sunulmasıyla ilgili ilave gereksinimler talep etmezler.

3D yazıcılar için zorunlu AB standartları var mı?

3D yazıcı ile ilgili olarak, makine üreticisi veya yetkili temsilcisi, makineye uygulanan sağlık ve güvenlik gereksinimlerini belirlemek için bir risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamalıdır.

Makineler daha sonra bu tür risk değerlendirmesinin sonuçları dikkate alınarak tasarlanmalı ve imal edilmelidir.

Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/AT, kapsadıkları ürünlerin sağlık, güvenlik ve performansına ilişkin “temel gereksinimleri” ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, bu AB yasal çerçevesi ürünlerin tasarımı için herhangi bir özel zorunlu teknik çözüm önermez. Bu nedenle, 3D yazıcıların imalatçıları “temel gereksinimleri” karşılamak için kendi seçtikleri teknik çözüm kullanılabilir.

Üreticiler, referansları Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayınlanmış olan uyumlaştırılmış Avrupa standartlarında veya bunların bölümlerinde, ayrıntılı olarak açıklanan belirli teknik çözümleri bulabilirler. Üreticinin bu tür bir teknik çözümü benimsemeyi seçmesi durumunda, ürünün ilgili temel sağlık, güvenlik ve performans gerekliliklerine uygun olduğu varsayılır.

Üretici başka bir teknik çözümü benimsemeyi tercih ederse, teknik dosyada bu teknik çözümün AB mevzuatı gerekliliklerine uygunluğuna dair ayrıntılı bir açıklama vermelidir.

3D yazıcılar için uyumlaştırılmış standartlar var mıdır?

Lazer tabanlı 3D yazıcılar için Makine Direktifi kapsamında Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde belirtilen ilgili uyumlaştırılmış standartlardan bazıları şunlardır:

  • EN ISO 12100 (Makine güvenliği – Tasarım için genel ilkeler – Risk değerlendirmesi ve risk azaltma)
  • EN 60204-1 (Makine güvenliği – Makinelerin elektrik donanımı)
  • EN 13849-1 (Makine güvenliği – Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçaları)
  • EN 13850 (Makine güvenliği – Acil durdurma işlevi – Tasarım ilkeleri)
  • EN ISO 11553-1 (Lazer işleme makineleri)
  • EN 1127-1 (Patlayıcı ortamlar – Patlamanın önlenmesi ve korunması)
  • EN ISO 19353 (Makine güvenliği – Yangından korunma ve yangından korunma)
  • Plastik yazıcılar için yangın ve patlama standartları da önemlidir. Ek olarak, lazer ürünleri / güvenliği için bazı uyumlaştırılmamış standartların dikkate alınması yararlıdır;
  • EN 60825-1 (Lazer ürünleri güvenliği – Bölüm 1: Ekipman sınıflandırması ve gereksinimleri)
  • EN 60825-4 (Lazer ürünleri güvenliği – Bölüm 4: Lazer korumaları)

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir