EN 15085 Demir Yolu Araç ve Bileşenlerinin Kaynak İşlemi

EN 15085 standardı Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemini tanımlamak için kullanılır. Demiryolu araçları ve parçalarının üretimini, tamirini ve/veya revizyonunu gerçekleştiren kuruluşların EN 15085-2 belgesine sahip olması gerekmektedir.

EN 15085-2 belgesi kaynaklı imalatının, kaynak koordinatörlerinin, kaynakçı ve kaynak operatörlerinin uluslararası standartlarda belirtilen gereklilikleri sağladığını göstermektedir. EN 15085-2 Belgelendirme hizmeti veren kuruluşların EN ISO 17065 standardına göre Akredite Kuruluş olarak yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

EN 15085-4 Madde 4.2.4’e göre standart test parçaları ile vasıflandırılamayan kaynakçıların “Mock-Up” test parçaları üzerinden vasıflandırılması da yapılabilmektedir.

Standardın 2. Bölümünde; EN 15085-2 Kaynaklı İmalat Yapan işletmelerin Belgelendirilmesi / Kalite Gerekleri ele alınmıştır. EN 15085’e göre sertifikalandırma, EN ISO 3834 ile birlikte de olabilir. Firmanızın ISO 3834’e göre onaylanmış bir sistemi varsa, periyodik revizyonlar koordineli bir şekilde yapılabilir. Şirketin bu uluslararası sertifikası gelecek için bir yatırımdır.

Standart aşağıdaki şekilde toplamda 5 bölümden oluşmaktadır;

  • EN 15085-1 Genel
  • EN 15085-2 Kaynak İmalatçısının Kalite Özellikleri ve Belgelendirme
  • EN 15085-3 Tasarım Özellikleri
  • EN 15085-4 İmalat Kuralları
  • EN 15085-5 Muayene, Deney ve Dokümantasyon

​Demiryolu araçları üreten firmanızı INSPECCO olarak belgelendirebiliriz.

personnel welder certification