GMP (İyi Üretim Uygulamaları)

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile gıda katkı maddeleri üreten sektörler için oluşturulan GMP (Good Manufacturing Practice) resmi düzenlemelere uygunluğun bir göstergesidir.

Tüm dünyada kabul gören bu standart, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin yanı sıra gıda katkı maddelerinin ve hayvan hastalıklarıyla ilgili medikal ürünlerin, istenmeyen maddelerin, ağır metallerin ve zehirlerin seviyesinin doğru kullanımı üzerine odaklanmıştır.

GMP’ nin sağladığı yararlar

  • Üretim her aşaması için üretilecek ürüne yönelik alt yapı ve çalışma ortamını düzenlediği için HACCP Gıda Güvenliği Sisteminin de ilk basamağını oluşturur.
  • Resmi izinlerin alınması için gerekli tüm asgari şartları içerdiğinden resmi denetimlerde (Üretim İzni, Çalışma İzni ve Gıda Sicili) olumlu sonuç alınmasını sağlar.
gmp certification