Son Muayene Nedir?

Son muayene, AB Tip İnceleme (modül B) belgesine tabi olan veya Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan onaylı kalite sistemine göre tasarlanan ve monte edilen asansörün, onaylanmış kuruluş tarafından onaylandığı ve belgelendirildiği uygunluk değerlendirme işlemlerinin bir bölümünü oluşturur.

Son muayene başvurularında “Teknik Dosya” istenilmemekle birlikte;

  • Monte edilen asansörün tam planı,
  • Son muayene için gerekli olan plan ve şemalar, özellikle kontrol devre şemaları,
  • Ek I madde 6.2’de tanımlanan el kitapçığının bir nüshası

Son Muayene Nasıl Yapılır?

Onaylanmış kuruluş, asansörün piyasaya arzından önce Ek I’de tanımlanan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun olduğunun kontrol edilmesi için son muayenesini yapar.
Asgari yapılması gereken asansör testleri şunlardır:
a) Asansörün boş ve tam yüklü çalıştırılarak güvenlik aksamlarının çalışmasının ve montajının doğru yapılıp yapılmadığının kontrolünün sağlanması (son durdurucular, kilit mekanizması gibi),
b) Asansörün boş ve tam yüklü çalıştırılarak güvenlik aksamlarının işlevini yerine getirip getirmediğinin kontrolünün sağlanması,
c) Nominal yükün 1,25 katına eşit miktardaki yük ile statik test yapılması.
Tüm testlerden sonra onaylanmış kuruluş, asansörün kullanımından doğan zararın, değişimin ve bozulmanın olup olmadığını kontrol eder.

Son Muayeneyi Ne Zaman ve Kimler Alır?

Son muayene metodunda Ek-I temel sağlık ve güvenlik gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla her asansör için onaylanmış kuruluş tarafından incelenir ve aşağıdaki şartlarda montajcı firma tarafından tercih edilebilir;
a) AB tip inceleme belgesi ile birlikte (modül B + Son Muayene)
b) Modül H1’ şartlarına uygun bir şekilde tasarlanan ve kalite sistemine göre monte edilen asansörün ve tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tümüyle uygun olmaması durumunda AB tasarım inceleme belgesine uygun şekilde tasarlanan ve monte edilen bir asansör için.