genleşme tankıGenleşme tankı nedir?
Genleşme tankı özellikle ısıtma tesisatlarındaki basınç kontrolünü ve gerektiğinde su desteğini sağlayan ekipmanladır. Isıtma sistemlerinde suyun sıcaklığı en fazla 90°C olacak şekilde tasarlanırlar. Tesisatın besi suyunun sıcaklığı ise 10°C kabul edilmektedir. Dolayısıyla 10-90°C arasında suyun sıcaklığı değişmektedir.

​Sıcaklığa bağlı suyun özgün hacmi ve buna bağlı tesisat içerisindeki suyun toplam hacmi değişim göstermektedir. Artan su hacminin aşırı basınç oluşturup tesisata zarar vermemesi için genleşme tankları kullanılmaktadır. Basıncı artan su genleşme tankında birikir ve basınç düşünce tekrar tesisat geri basılır.

Genleşme Tankı İçin CE Belgesi Nasıl Alınır?

​Su tesisatları için kapalı tip genleşme tankları 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında belgelendirilmektedir. Kapalı tip genleşme tankları için hazırlanmış olan uyumlaştırılmış (harmonize) standart, TS EN 13831’dir. Ürünlerin tasarım, imalat ve testlerinde bu standarttan yararlanılabilir. Genleşme tankı imalatçısı bu standardı uygulayarak CE belgesi almak için gerekli hazırlıklarını tamamlayabilir.

CE Belgelendirme Ücreti ve Başvuru

Kapalı genleşme tanklarının belgelendirilmesinde tecrübeli Onaylanmış Kuruluştur. Ürünlerin kapasite aralığı ve imalatçının yapısına göre en uygun modüllerin seçimi ve CE belgelendirilmesi için bize başvurabilirsiniz.

​Aşağıdaki formu doldurup iletirseniz Inspecco temsilcisi sizinle temasa geçecek ve ihtiyacınız olan hizmet bilgilerini ve hizmet teklifini size ulaştıracaktır.