​Kategori seçimi aşağıdaki kurallar dahilinde yapılmaktadır.

Madde 4
a) Bu maddenin (b) bendi haricindeki aşağıdaki kaplar.
1. Gaz, sıvılaştırılmış gaz, basınç altında çözünmüş gazlar, buharlar ve maksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı normal atmosfer basıncının (1013 mbar) 0,5 bar dan daha fazla üzerinde olan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar.
– 1 litre’den daha büyük hacim ve PS ile V çarpımı 25 bar. ℓ ‘den daha büyük, veya 200 bar dan daha büyük PS basıncı olan Grup 1’deki akışkanlar için (EK-II, tablo 1);
– 1 litre’den daha büyük hacim ve PS ile V çarpımı 50 bar. ℓ ‘den daha büyük veya 1000 bar dan daha büyük PS basıncı olan Grup 2’deki akışkanlar için ve tüm taşınabilir yangın söndürücüler ve solunum tüpleri. (EK-II, tablo 2)
2. Maksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı normal atmosfer basıncından (1013 m bar) 0,5 bar dan fazla olmayan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar.
– 1 litre’den daha büyük hacim ve PS ile V çarpımı 200 bar.ℓ’den daha büyük, veya 500 bar dan daha büyük PS basıncı olan Grup 1’deki akışkanlar için (EK-II, tablo 3);
– 10 bar dan daha büyük PS basıncı ve PS ile V çarpımı 10 000 bar.ℓ den büyük, veya 1000 bar dan daha büyük PS basıncı olan Grup 2’deki akışkanlar için (EK-II, tablo 4).
b) 2 litre’den daha büyük bir hacmi olan, 100 0C dan daha fazla sıcaklıkta kızgın su veya buhar üretimi amaçlanan aşırı sıcaklık riski olan, ateşle veya başka türlü ısıtılmış basınç ekipmanlar ve bütün basınçlı pişiriciler (EK-II, tablo 5).
c) Aşağıdaki hususlar için tasarımlanmış borular:
1) Gaz, sıvılaştırılmış gaz, basınç altında çözünmüş gazlar, buharlar ve maksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı, normal atmosfer basıncından (1013 mbar) 0,5 bar dan daha fazla olan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar.
-25 DN den daha büyük, Grup 1’deki akışkanlar (EK-II, tablo 6),
-32 DN den daha büyük ve PS ile DN çarpımı 1000 bar dan büyük olan Grup 2’deki akışkanlar. (EK-II, tablo 7);
2) Maksimum izin verilen sıcaklıkta buhar basıncı normal atmosfer basıncından (1013 m bar) 0,5 bar dan fazla olmayan aşağıdaki sınırlamalar dahilindeki sıvılar.
-25 DN den daha büyük ve PS ile DN çarpımı 2000 bar dan büyük olan Grup 1’deki akışkanlar (EK-II, tablo 8);
-PS si 10 bar dan büyük, 200 DN den büyük ve PS ile DN çarpımı 5000 bar dan büyük olan Grup 2’deki akışkanlar (EK-II, tablo 9);

d) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentleri tarafından kapsanan ekipmanlar için amaçlanmış, böyle bir ekipmanın bir donanıma dahil edilmesi de dahil, emniyet ve basınç aksesuarları.
2. Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde “donanımlar” olarak tanımlanan, her biri bu Yönetmelik tarafından kapsanan en az bir basınç ekipmanı içeren ve aşağıda listelenmiş olan donanımlar, EK-I’de bildirilen temel gereklere uygun olmalıdır.
a) Aşırı ısınma riski arz eden, ateşlenerek veya başka bir şekilde ısıtılan en az bir basınçlı ekipmandan oluşan 110 0C üzerinde bir sıcaklıkta buhar veya kızgın su üretmesi amaçlanan donanımlar.
b) Bu fıkranın (a) bendinde anlatılandan daha başka donanımlar, eğer üretici bunları donanımlar olarak pazara ve hizmete sunmayı amaçlıyorsa,

Bu bölümün giriş paragrafından ayrılarak el ile katı yakıtla beslenen ve 50 bar.L’den daha büyük PS.V değeri olan, 110 0C dan daha fazla olmayan sıcaklıkta sıcak su üretmesi planlanan donanımlar, EK-1 madde 2.10, madde 2.11, madde 3.4, madde 5 (a) ve madde 5 (d) nin temel gereklerine uymalıdır.

3. Bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen limitlerin altında veya eşit olan basınç ekipmanları ve/veya donanımları emniyetli kullanımı sağlamak için Geçerli Mühendislik uygulamasına uygun olarak tasarımlanmalı ve imal edilmelidir. Basınçlı ekipmanların ve/veya donanımların beraberinde yeterli kullanım talimatları olmalı ve üreticiyi veya yetkili temsilcisini tanımlayacak bir etiketi bulunmalıdır. Bu tür ekipmanlar ve/veya donanımlar CE uygunluk işaretini taşımamalıdır.

Tablo 1. Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi a(1) birinci alt çizgi’de geçen ekipmanlar Kararsız bir gaz içeren ve Tablo I’e göre Kategori I veya Kategori II’de yer alan ekipmanlar, Kategori III’de sınıflandırılmalıdır.

Tablo 2: Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi a(1) ikinci alt çizgi’de geçen ekipmanlar Teçhizatın havası için olan Taşınabilir yangın söndürücüler ve şişeler en az Kategori III’de sınıflandırılmalıdır.

Tablo3: Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi a(2) birinci alt çizgi’de geçen ekipmanlar

Tablo 4: Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi b’de geçen ekipmanlar Basınçlı fırınların tasarımı en az Kategori III modüllerinden birine eş uygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi tutulmalıdır.

Tablo 5: Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi b’de geçen ekipmanlar Basınçlı fırınların tasarımı en az Kategori III modüllerinden birine eş uygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi tutulmalıdır.

Tablo 6: Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi c(1) birinci alt ilk çizgi’de geçen boru sistemi Kararsız gaz için olan ve Tablo 6’ya göre Kategori I ve Kategori II’ye giren boru sistemleri Kategori III içinde sınıflandırılmalıdır.

Tablo 7: Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi c(1) ikinci alt çizgi’de geçen boru sistemleri 350°C’den yüksek sıcaklıkta akışkan içeren ve Tablo 7’ye göre Kategori II’ye

Tablo 8: Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi c(2) birinci alt çizgi’de geçen boru sistemleri

Tablo 9: Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi c(2) ikinci alt çizgi’de geçen boru sistemi