Basınçlı Ekipmanların imalatında kullanılacak malzemelerin seçiminde aşağıdaki üç yöntemden birini seçmek gerekmektedir. Bunlar;

  • Uyumlaştırılmış Malzeme Standardına uygun malzeme kullanmak;
  • Avrupa Malzeme Onayı (EAM) almış malzeme kullanmak.
  • Özel malzeme değerlendirmesi (PMA) yapmak

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğindeki malzeme ile ilgili bölüm aşağıda verilmiştir.

4.Malzemeler
Basınçlı ekipmanın üretimi için kullanılacak malzemeler değiştirilmesi öngörülmedikçe programlanan ömrü süresince bu tür uygulama için uygun olmalıdır. Kaynak malzemeleri ve diğer bağlantı malzemeleri yalnızca madde 4.1, madde 4.2(a) ve madde 4.3 (ilk paragrafı)’teki ilgili gerekleri ve birbirinden farklı iki yapıyı birleştirmeye uygun olmalıdır.

4.1. Basınçlı parçaların malzemeleri:
a)      Öngörülen, bütün işletme koşullarına ve test şartlarına uygun özellikte olmalı, ve özellikle yeterli dayanım ve şekil vermeye uygun olmalıdır. Gerektiği yerde, malzemenin karakteristiği madde 7.5 in gerekleriyle uyumlu olmalıdır. Ayrıca, gereken yerde gevrek tip kırılmaları önlemek için özellikle malzeme seçiminde gerekli özen gösterilmeli; özel nedenlerden dolayı kırılgan malzeme kullanılması gerekiyorsa uygun önlemler alınmalı,
b)       Basınçlı ekipmanın içerdiği sıvıya karşı yeterli kimyasal direnci olmalı; işletme emniyeti için gerekli kimyasal ve fiziksel özellikler, ekipmanın programlanan ömründen dolayı önemli bir şekilde etkilenmemeli,
c)       Yaşlanmadan kayda değer ölçüde etkilenmemeli,
d)      Tasarlanan işlem prosedürleri için uygun olmalı,
e)      Bir araya getirilen, çeşitli malzemelerin seçiminde kayda değer istenilmeyen etkilerden kaçınılmalıdır.
4.2.
a)      Basınçlı ekipmanın imalatçısı madde 2.2.3.’teki tasarım hesapları için gereken değerleri ve madde 4.1.’de geçen malzemelerin temel özellikleri ve işlemlerini uygun bir şekilde tanımlamalıdır.
b)       Üretici uygunluğa ilişkin diğer teknik belgelendirme sisteminde aşağıdaki şekillerden birinde Yönetmeliğin malzemelere ilişkin spesifekasyonlarını sağlamalıdır.
–          Harmonize standardlara uygun malzemelerin kullanımıyla,
–          11 inci madde ye göre Avrupa Onaylı basınçlı ekipman malzemelerinin kullanımıyla,
–          Özel malzeme değerlendirmesiyle,
c)       Kategori III. ve IV’deki basınçlı ekipman için (b) nin üçüncü alt girişinde belirtilen özel değerlendirme basınçlı ekipmanın uygunluk değerlendirme prosedürleri ile görevlendirilmiş bir onaylanmış kuruluşça yapılmalıdır.
4.3. Ekipman üreticileri, kullanılan malzemenin istenen özelliklere uymasını temin etmek için uygun tedbirleri almalıdır. Özellikle, ekipman üreticisi tüm malzemeler için malzeme özelliklerine uygun olarak malzeme üreticisi tarafından hazırlanan belgeleri temin edecektir. II. III. Ve IV kategorideki ekipmanın basınç etkisi altındaki ana bölümleri için, özel ürün kontrol sertifikası olmalıdır.
Bir malzeme üreticisinin, Topluluk içindeki bir yetkin kuruluşça belgeli ve malzemelerin özel bir değerlendirmeden geçtiği kalite güvenliği sisteminin olduğu yerlerde, üretici tarafından yayınlanan belgelerde bu bölümün ilgili gereklerine uygunluğu sağladığı varsayılır.
Özel Basınçlı Ekipman Gerekleri Madde 1’den Madde 4’e kadar uygulanabilir gereklere ilaveten aşağıdaki Madde 5 ve Madde 6 tarafından kapsanan basınçlı ekipman gerekleri de uygulanır.

7.5. Malzeme özellikleri
Dikkat edilecek diğer kriterlere uygunluk için başka değerler istenmediği sürece bir çelik, madde 4.1.(a)’yı karşılayan bir çelik ise yeterli olarak değerlendirilir. Şayet standard bir işlemde gerçekleştirilen çekme deneyinde kopma sonrası uzama %14 den az değil ise ve 1S0 V parça testinde ölçülen darbe enerjisi 20 0C da veya belirlenen işletme sıcaklığının en düşüğünden yüksek olmayan sıcaklıkta 27 J den az değildir.