basit basınçlı kaplarBasit yapıda, seri olarak imal edilen, hava veya azot depolamak için kullanılan tanklar 2014/29/AB Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği kapsamındadır. Yönetmelik, kapsamındaki ürünler genel ve teknik özelliklerine göre tanımlamıştır. Buna göre aşağıdaki şartları sağlayan ürünler 2014/29/AB Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği kapsamındadır:

 • İç basıncı 0,5 bar’dan daha yüksek olan,
 • Kullanım esnasında ateşe maruz kalmayan,
 • Silindirik,
 • Seri olarak üretilen
 • Kaynakla birleştirilmiş,
 • Hava veya Azot gazı konmak üzere tasarlanmış,
 • Çelik veya Alüminyumdan imal edilen,
 • Azami çalışma basıncı 30 bar’ı geçmeyen,
 • Azami çalışma basıncı ile kabın hacmi 10.000 bar x litreyi geçmeyen,
 • Asgari çalışma sıcaklığı -50 0C’den büyük,
 • Azami çalışma sıcaklığı çelik kaplar için 300 0C ve alüminyum kaplar için 100 0C’den düşük

​Bu şartları sağlayan ürünlere örnekler:

 • Kompresör tankları,
 • Araçların fren, kapı açma-kapama sistemleri gibi yerlerde kullanılan tanklar
 • Akümülatör tankları

Yukarıdaki şartları sağlasa da yönetmeliğin kapsamadığı ürün grupları:

 • Arıza durumunda radyoaktif yayılıma neden olabilecek, özellikle nükleer amaçlı kullanım için tasarlanmış basınçlı kapları,
 • Özellikle gemi ve uçakların çalıştırılması veya içine yerleştirilmesi amacına yönelik basınçlı kapları,
 • Yangın söndürücüleri

Uygunluk değerlendirme modülleri
Yönetmelik ürünleri azami çalışma basıncı ve hacim çarpımına göre sınıflandırmıştır. Her sınıf için uygulanacak modül listesi aşağıda verilmiştir.

Basınç Hacim Çarpımı
Uygulanacak Modüller
50 bar X litreden az olan kaplar
3000 bar X litreden fazla 10000 bar X litre den az olan kaplar
B+C1
​200 bar X litreden fazla 3000 bar X litre den az olan kaplar
B+C1 veya B+C2
50 bar X litreden fazla 200 bar X litre den az olan kaplar
B+C1 veya B+C

INSPECCO ile 2014/29/AB Basınçlı Kaplar Yönetmeliği kapsamında CE işaretlemesi
INSPECCO, AB tarafından atanmış ve TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş “ONAYLANMIŞ KURULUŞ / NOTIFIED BODY” olarak faaliyetlerini yürütmektedir. AB tarafından verilen onaylanmış kuruluş kimlik numarası 2459’tur.