Basit veya karmaşık bir çok metal ürünün imalâtı için ergitme kaynağı yaygın şekilde kullanılmaktadır. Basınçlı kaplar, köprüler, vinçler, çelik yapılar, gemi, demiryolu vb ulaşım araçları ve makine imalatı kaynağın ön planda olduğu bazı sektörlerdir.

Kaynak işlemleri, imalâtın maliyeti ve kalitesi üzerine önemli etkide bulunur. Bu sebeple bu işlemlerin en etkili bir şekilde yapıldığından emin olunması ve işlemin bütün aşamalarında uygun kontrollerin yapılması önemlidir. Çünkü kaynak yapıldıktan sonra uygulanan en ileri kontrol metotları bile kaynağın kalitesini geliştiremez. Bu nedenle, kaynağın kalitesi kontrol ile değil imalat sırasında sağlanmalıdır.

ISO 3834 standardı kaynaklı imalatın kalitesinin imalat sırasında sağlanması için rehber olarak kullanılabilir.

ISO 3834 belgesi ile kaynak kalitesinin sağlandığı, izlendiği ve kayıt altına alındığı gösterilmiş olur.

iso 3834

ISO 3834 standart serisi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

 • EN ISO 3834-1: Kalite şartlarının uygun seviye seçimi için kriterler,
 • EN ISO 3834-2: Kapsamlı kalite şartları,
 • EN ISO 3834-3: Standart kalite şartları,
 • EN ISO 3834-4: Temel kalite şartları,
 • EN ISO 3834-5: Kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar.

ISO 3834 standart serisi değişik seviyeler için uygulanabilir.

İmalatçı firmanın aşağıdakileri gözeterek uygun ISO 3834 standardını seçmesi gerekmektedir:

 • Güvenlik açısından kritik mamullerin kapsam ve önemi,
 • İmalâtın karmaşıklığı,
 • İmal edilen mamullerin aralığı,
 • Farklı malzemelerin kullanım aralığı,
 • Oluşabilecek metalürjik problemlerin kapsamı,
 • Kaçıklık, çarpılma veya kaynak kusurları gibi mamul performansını etkileyecek imalât kusurlarının kapsamı.

Kaynaklı imalatın ISO 3834 standartları gereklerine uygun olarak yapıldığını belgelendirmek ve dünya pazarlarında avantaj kazanmak için bize ulaşabilirsiniz.