Eğitimin İçeriği:

 • Çevre Tanımları,Denetim Tipleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi,
 • Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü,
 • Kalite Yönetim Prensipleri,
 • ISO 14001′ in Analizi,
 • Çevre etki değerlendirme analizleri,
 • Sistem Dokümantasyon Şartları,
 • Kalite El Kitabı Çalışması,
 • Kalite Sistem Denetim Hazırlığı,
 • Hazırlık ve Planlama,
 • Doküman Gözden Geçirme,
 • Kapsamın Gözden Geçirilmesi Ve Değerlendirilmesi,
 • Denetim Planlama Çalışması,
 • Soru Listesi Çalışması,
 • Denetçinin Rolü Ve Sorumlulukları,
 • ISO 14001 Standardının Maddelerine Göre Uygunsuzlukları Belirlenip Rapor Edilmesi,
 • Uygunsuzluk Raporlarının Yazılması,
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması,
 • Denetim Bulgularının Denetim Raporunda Toplanması Ve Özetlenmesi veTavsiyeler
 • Sınav

Katılımcılar:

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi/ Baş denetçi olmak isteyenler, Şirketlerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar, Şirketlerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini denetlemek isteyenler.