Eğitimin İçeriği:

• TS-EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
• TS-EN ISO 19011 Standardının Tanıtımı
• Tetkik Çeşitleri
• Tetkikin Faydaları
• Tetkikin Yönetimi
• Tetkikin Planlanması
• Soru Listelerinin Hazırlanması
• Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
• Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
• Pratik ve Örnek Çalışmalar
• Sınav ve Değerlendirme

Katılımcılar:

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kalite ve çevre sorumluları.