ISO SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Nedir ?
SA 8000 Merkezi Manhattan, Newyork’ta bulunan SAI (Social Accountability International New York) Uluslarararsı Sosyal Sorumluluk Örgütü, önceki ismiyle CEPPA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency) Ekonomik Öncelikler Konseyi Akreditasyon Bölümü tarafından Ekim 1997 yılında içinde, işçi sendikaları, insan hakları ve çocuk hakları örgütleri , akademisyenler ve işverenlerin de bulunduğu bir çalışma grubu tarafından, çalışanların temel haklarını garanti altına almayı amaçlayan işletmeler için SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı (Social Accountability 8000) yayınlanmıştır. Bu standart, bazı ILO sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi temel alınarak oluşturulmuştur. SA 8000 Standart’ı işveren, tedarikçi, müşteri ve topluma karşı sosyal sorumluluğu belirliyor.

ISO SA 8000 Sosyal SorumlulukYönetim Sistemi Eğitimi Nedir?
ISO SA 8000 sertifikası almak isteyen kuruluşların belge başvurusundan önce bu sistemin koşullarını bilmesi ve uygulaması gerekmektedir. Bu nedenle kuruluşlar, bir ISO SA 8000 Sosyal SorumlulukYönetim Sistemi eğitimi kapsamında sistemin süreçleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmalı ve belgelendirme prosedürlerini öğrenmelidir. Başvurudan evvel alınacak ISO SA 8000 Sosyal SorumlulukYönetim Sistemi eğitimi hem sistemin öneminin ve gerekliliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamakta hem de kuruluşlara bu süreçte bir yol haritası çizmektedir. Böyle bir eğitim alınmadan yapılacak başvurunun ise büyük ihtimalle olumsuz sonuçlanacaktır. Bu bakımdan, ISO SA 8000 Sosyal SorumlulukYönetim Sistemi eğitimi, faaliyet gösterdiği sektör ya da çalıştığı alan fark etmeksizin her kuruluş için büyük bir öneme sahiptir.