Temel hedefimiz, alıcı ve satıcıların iş ilişkilerini kuvvetlendirerek uluslararası ticaret potansiyelini artırmaktır.

Kaynağından muayenenin amacı; Kalite Sistemlerini uygulayan firmaların tedarikçilerini, nitelikleri, seçimleri ve değerlendirmeleri için bir yöntem oluşturmak , sorumlulukları belirlemektir.

Firmanızın üretim ve/veya hizmetinde kullanmak üzere aldığı tüm malzeme ve hizmetleri sağlayan tedarikçilerinin nitelikleri ve performanslarının izlenmeleri, karşılıklı olarak belirleyeceğimiz kriterlerle denetlenmeleri ve tedarikçi raporlarının size sunulmasını kapsar.

​Kaynağında Muayene Hizmet Kapsamı

  1. Kaynağında Muayene (Kart, Kablaj ve Mekanik/Talaşlı imalat)
  2. Hat Kalifikasyon Denetimi ve Onayı
  3. Kart Denetimi
  4. Kablo Takımı Denetimi
  5. Elektro-Mekanik Montaj Denetimi
  6. Mekanik Montaj Denetimi.
  7. Üretim Hattı Denetimleri
  8. Tedarikçi Üretim ve Proses Denetimleri
  9. Sistem ve Süreç Yönetimi