04 Mayıs 2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre asansörlerin yılda en az 1 kez “A tipi Muayene Kuruluşu” tarafından muayenesinin yapılması ve muayenene sonucunun raporlanması gerekmektedir.

29 Haziran 2016 tarih ve 29757 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Yönetmeliği kapsamı dışında kalan Asansörlerin/Ekipmanların muayenesi İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne (Resmî Gazete Tarihi: 25.04.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28628) göre yapılmalıdır.

 • Hidrolik Asansörler
 • Elektrikli Asansörler
product owners users

Standartlar & Yönetmelikler:

 • Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)
 • Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
 • Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği
 • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
 • TS EN 81-20 Asansörler-Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler-Bölüm 20 :İnsan ve yük asansörleri
 • TS EN 81-50 Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları – İnceleme ve deneyler – Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesaplamaları, incelemeleri ve deneyleri
 • TS EN 81-80 Asansörler-Yapım ve montaj için güvenlik kuralları-Mevcut asansörler-Mevcut yolcu ve yük asansörlerinin güvenliğini geliştirme kuralları
 • TS EN 81-70 Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar bölüm 70:Engelliler dâhil yolcu asansörleri için erişilebilirlik
 • TS EN 81-1+A3 Asansörler-Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Bölüm 1 : Elektrikli asansörler