Bir basınçlı ekipmanda sac, boru, flanş, dirsek, manşon vb malzemeler kullanılmaktadır. 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında CE belgesi alan imalatçıların karşılaştığı sorunlardan biri de, bu malzemelerin sertifikalarının uygunluğudur. Esasen, yönetmelik malzemelerin sağlaması gereken şartları tanımlamıştır. Bunlardan biri de malzemelerin uygun olduğunu gösteren sertifikalarıdır. Bu yazımızda basınçlı ekipman için malzeme üreten imalatçıların sağlaması gereken sertifikalar hakkında bilgi vereceğiz.

2014/68/AB Basınçlı Ekipman Yönetmeliğinin Ek-1 4.3 maddesine göre;

Ekipman üreticileri, kullanılan malzemenin istenen özelliklere uymasını temin etmek için uygun tedbirleri almalıdır. Özellikle, ekipman üreticisi tüm malzemeler için malzeme özelliklerine uygun olarak malzeme üreticisi tarafından hazırlanan belgeleri temin edecektir.

II. III. ve IV kategorideki ekipmanın basınç etkisi altındaki ana bölümleri için, “özel ürün kontrol sertifikası” olmalıdır.

Bir malzeme üreticisinin, Bakanlıkça belgeli ve malzemelerin özel bir değerlendirmeden geçtiği kalite güvenliği sisteminin olduğu yerlerde, üretici tarafından sağlanan sertifikaların uygun olduğu kabul edilir.

Malzeme üreticileri, basınçlı ekipman üreticilerine uygun özel ürün sertifikasını nasıl sağlayabilir?

Öncelikle malzeme imalatçısı düzenlediği sertifikada ilgili standart şartlarının karşılandığını açık şekilde tanımladır. Kategori II, III ve IV olarak tanımlanan basınçlı ekipman için üretilen bir malzeme ise, malzeme imalatçısının, üretim aşamalarını kapsayan onaylı bir kalite güvence sistemine sahip olması gerekir. Bu onay, yetkin ve yetkili bir kuruluş tarafından verilmelidir. Türkiye’de Sanayi Bakanlığı tarafından yetki verilmiş Onaylanmış Kuruluşlar tercih edilebilir.

Kalite güvence sistemi ISO 9001:2015 standardına göre kurulabilir. Bu şekilde sistem gerekliliği kolayca sağlanmış olur. İmalatçının düzenlediği malzeme sertifikası üzerinde kalite güvence sistemine bunun onaylayan kuruluş bilgilerine atıf yapması uygun olur. Bu şekilde basınçlı ekipman üreticisi ve denetleyici kuruluşlar sertifikanın geçerliliği ve kabul edilebilirliği konusunda tereddüt yaşamazlar.

Sertifika içerik ve formatı için EN 10204 standardı dikkate alınabilir. Diğer bir yazımızda bunun hakkında bilgi vereceğiz.

Eğer basınçlı ekipmanlar için malzeme üreticisi iseniz, bir Onaylanmış Kuruluş olarak Inspecco firmanızın kalite güvence sistemini onaylayabilir. Bu şekilde CE mevzuatına göre basınçlı ekipman imal eden tüm firmalar, sizin malzemelerinizi kullanabilirler.

Belge almak için bize başvurabilirsiniz.

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir