Tahribatsız muayene nedir ve neden tahribatlı muayeneye alternatif test metodu olarak seçilir?
Tahribatsız muayene yöntemleri test edilen malzemede herhangi bir değişime ya da hasara sebep olmadan malzemede bulunan hataları tespit etmekte kullanılan test yöntemlerdir. Test edilen malzemede herhangi bir değişiklik ve/veya hasara neden olmadığından bu yöntemler çok daha ekonomik ve çok daha hızlı sonuç alınabilen test yöntemleridir. Tahribatsız muayene yöntemleri kaynak işlerinin kalite güvencesi açısından çok geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Gerektiğinde kaynak dikişlerinin %100 muayenesi mümkündür.

tahribatsiz testler ndt

INSPECCO hangi malzemelere/ürünlere ndt hizmeti sunmaktadır?

  • Kaynaklı bağlantılar
  • Basınçlı ekipmanlar
  • İsteğe bağlı özel ekipmanlar

Bu nedenle endüstride yoğun olarak kullanılan 4 çeşit tahribatsız muayene yöntemi mevcuttur:

  1. Radyografik Muayene (RT): Kontrol edilebilir ışınım kaynağından belirli özellik ve miktarda çıkan radyoaktif ışınım, test parçası geçmesi sırasında zayıflar. Geçtiği bölgede süreksizlik mevcut ise süreksizlik fotoğraf filmi farklı renkte kararmaya neden olacaktır.
  2. Ultrasonik Muayene (UT): Özellikle et kalınlığı fazla parçalarda ( < 20 mm) ve birleştirme şekillerinde ( HV / DHV – Dikişli T birleştirmesi ) olduğu gibi röntgen muayenesinin mümkün veya anlamlı olmadığı durumlarda malzeme içindeki hataları (derinde olsalar bile) belirlemek için ultrasonik muayene kullanılır.
  3. Sıvı Penetrant Muayene (PT): Sıvı Penetrant muayenesi yüzeye açık olan süreksizliklerin belirlenmesi için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Sıvı Penetrant muayenesinin prensibi, kuvvetli kontrast etkisine sahip Penetrant sıvısının geliştirici tabakası üzerinde çok küçük hataları seçilebilir hale getirmesidir.
  4. Manyetik Parçacık Muayene (MPI): Manyetik parçacık yöntemi yüzey ve yüzeye yakın süreksizliklerin tespitinde ve sadece ferromanyetik parçalarda kullanılır. Temel prensip test malzemesinin, alternatif ve doğru elektrik akımı veya doğrudan manyetik akım geçilerek manyetize edilmesine dayanır. Parçanın test edilen kısmında herhangi bir süreksizlik varsa, permeabilite farkından dolayı manyetik akım çizgileri süreksizlikten sapar ve hata üzerinde yoğun bir kaçak alan oluşur.