EYS (Entegre Yönetim Sistemi)

Birden fazla standarda göre sistem kurmak her biri için ayrı ayrı sistemler geliştirmeyi ve bunları uygulamayı gerektirmez. Entegre yönetim sistemi tek bir el kitabı ve tek bir denetim ile farklı standartları birleştirme şansı verir.

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları için ikili veya üçlü kombinasyonlar şeklinde entegre yönetim sistemi kurulabilir.

ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ISO 9001 altyapısı ile hazırlandığından dolayı benzer bir yapıya sahiptirler: hedefler, planlama, iş süreçlerinin verimliliği ve risklerin azaltılması. Birbirine paralel yapılar, daha etkili yönetim sistemi ve daha yüksek bir performans için temel oluştururlar.

EYS’ nin Yararları

  • Tek bir entegre yönetim sisteminin çalışanlar tarafından kabulü, farklı sistemlerin ayrı ayrı kabulünden daha kolay olacaktır.
  • Entegre yaklaşım, iletişimi eğitimi ve farkındalığı geliştirmeye yardımcı olacak; verimlilik, iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve hatta güçlü ve zayıf yönlerin daha iyi görülebilmesine rehberlik yapacaktır.
  • İşletmelerde Entegre Yönetim Sisteminin uygulanması yerel yönetmelikler ve kanuni zorunluluklar açısından bakıldığında teknik avantajlar sağlamaktadır.
  • Müşteri odaklı çalışan işletmelerde ise teknik ve ticari açıdan saygınlık kazandırmaktadır.
ims certification