“Bilgi Çağı” dediğimiz 21. Yüzyılda tüm dünyada yaşanan  teknolojik , ekonomik , sosyal ve kültürel değişimler başta hizmet sektörü olmak üzere bir çok sektörde değişime hızlı ayak uydurma zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. Bu değişim iç ve dış müşteri süreçlerinde “maksimum verimlilik” beklentisiyle gittikçe hissedilir olmuştur. İnsan Kaynakları olarak müşterinin beklentilerini yönetmenin , ihtiyaçlarını anlamanın, onlara hitap etmenin ve standartları yükseltmenin ancak “bilgi ile donanmış insan kaynağı“ ile olacağına inanıyoruz.

İnsan Kaynakları olarak üstlendiğimiz görevler; seçme ve yerleştirme, eğitim, ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama ve sosyal haklar, personel özlük işleri olarak nitelendirsek de en temel amacımız “verimlilik yönetimi”dir.

Seçme ve yerleştirme aşamasında adil, objektif ve güncel yetkinlik değerlendirme standartlarını kullanmaktayız.