2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) ve Türkiye’de uygulanması gereken, zorunlu ana mevzuattır. Bu yönetmelik, başta çalışanlar olmak üzere makine ile temasta olabilecek tüm insanlar ve çevre için makinelerin sağlaması gereken asgari güvenlik gerekliliklerini tanımlar.

machinery ce

CE işareti makinenin 2006/42/AT Makine Emniyeti yönetmeliği gereklerini karşıladığını gösterir ve makine imalatçısı tarafından makinelere iliştirilir. CE işareti makinenin Türkiye ve EEA ülkeleri içerisinde satılabilmesi ve kullanılabilmesi için zorunlu bir gerekliliktir.

Makineler için Uzmanlaşmış Onaylanmış Kuruluş : Inspecco

Inspecco, makineler için test, muayene ve belgelendirme hizmetleri sağlayan, bu alanda uzmanlaşmış bir Onaylanmış Kuruluştur. AB komisyonu tarafından verilen kimlik numaramız 2459’dur.

Makinelerin yönetmelik şartlarını sağladığını gösteren testlerin, incelemelerin yapılması, teknik dosyanın yeterliliğinin değerlendirilmesi ve makinelerin uygunluğunun belgelendirilmesi konularında hizmet sunuyoruz.

Güven İnşa Ederiz / We Build Trust

Deneyimli teknik uzmanlarımız yönetmelik, harmonize standartlar ve teknolojinin son imkanlarına göre makineleri inceleyip Avrupa ve Türkiye pazarları için uygunluğun sağlanmasında makine üreticilerine ve ithalatçılarına destek olmaktadır. Bu şekilde imalatçılar ve ithalatçılar Avrupa ve Türkiye pazarlarında güvenle çalışabilirler, Inspecco’nun sağlayacağı belgeler ile müşterilerine güven verebilirler.

2006/42/AT Makine Emniyeti yönetmeliği kapsamında verdiğimiz temel hizmetler şunlarıdır:

 • Ek -IV kapsamındaki makineler için AT Tip İnceleme Belgesinin düzenlenmesi
 • AT Uygunluk Belgesi düzenlenmesi
 • Teknik dosya uygunluk kontrolü
 • Elektriksel Güvenlik testlerinin yapılması
 • Gürültü ölçümlerinin yapılması
 • Titreşim ölçümlerinin yapılması
 • Risk analizlarinin yapılması
 • Işık perdesi (ESPE) ölçümleri
 • EN 13849-1’e uygun PL hesabının yapılması
 • 2014/35/AB LVD Direktifi CE Belgelendirme
 • 2014/30/AB EMC Direktifi CE Belgelendirme
 • Kullanımdaki makinelerin uygunluk kontrolleri

Makinelerin Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olduğunu göstermek, Türkiye ve Avrupa pazarlarında avantaj kazanmak için bize ulaşın.