İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği göre (RG.4.2013i sayılı 28628) servisteki ekipmanlarınızın teknik periyodik muayenelerinin yapılması hizmetidir.

  • Otoklav
  • Vakum Tankı
  • Kompresör ve Hava Tankı
  • Hidrofor ve Genleşme Tankı
  • Kara Tankeri Tankı
  • Sanayi Gaz Tankeri Tankı
  • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
  • Depolama Tankı
  • Sanayi Gazları Depolama Tankı
  • Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve zararlı Maddeler Depolama Tankı
pressure equipment

Standartlar / Şartnameler Kullandığımız:
AD-2000, EN 13445, EN 12493, EN 14025, EN 12972, EN 13094, EN 286-1, EN 13831, ASME Sec.VIII Div.1, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Tüzüğü’ne göre hazırlanmış İşletme içi metotlar