baret eldivenKişisel Koruyucu Donanım ürünlerinin CE işareti taşıması Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği gereğince zorunludur.

KKD nedir?
KKD (Orijinal ifadesiyle PPE), kullanıcıyı sağlık veya güvenlik risklerine karşı koruyan kişisel koruyucu
donanımlardır.
KKD; solunum koruyucu donanımlar (RPE) ve maskeler, göz ve yüz korumaları, tek kullanımlık tulumlar, eldivenler, güvenlik kaskları, tehlikeli madde giysileri, yüksek görünürlüklü iş kıyafetleri, güvenlik ayakkabıları, emniyet kemerleri, güneş ve ısı koruma ekipmanları, kulak tıkaçları, kulak koruyucuları gibi öğelerdir.

KKD yönetmeliği aşağıdaki ürünleri kapsamaz:

  • İşçilerin sağlığını veya güvenliğini sağlamak için tasarlanmamış olan sıradan iş kıyafetleri veya üniformalar
  • Gıda hijyeni amacıyla sağlanan giysiler
  • Halka açık bir yolda seyahat ederken koruma için kullanılan donanımlar (örneğin motosiklet veya bisiklet kaskları)
  • Rekabetçi spor müsabakaları sırasında kullanılan donanımlar
  • Kendini savunma veya caydırıcı ekipman olarak kullanılan saldırgan silahlar. (Örneğin, polis veya ordu tarafından kullanılan coplar vs.)
  • Radyasyon algılama aletleri veya kişisel gaz dedektörleri gibi risk ve maruziyet tespit etmek

için kullanılan taşınabilir cihazlar.​

KKD neden önemlidir?doktor
İş ortamlarında mevcut olan herhangi bir riskin ortadan kaldırılamaması veya riskin kaynağına karşı önlem alınamaması durumunda; son çare olarak çalışanlarca KKD kullanılması gerekmektedir. Yani bu donanımların kullanılması; söz konusu tehlikenin, zarar görmeyecek şekilde tamamen ortadan kaldırılamadığı veya % 100 kontrol altına alınamadığı durumlarda uygulanır. Unutulmamalıdır ki; KKD yalnızca onu kullanan kişiyi korur. Son çare olarak uygulanan kontrol önlemi bağlamında KKD, doğru kullanıldığında birçok mesleki hastalığı, ölüm ve yaralanma tehlikesini önlemede ve azaltmada önemli bir rol oynadığı için kritik öneme sahiptir.

inspecco ce 2459KKD neden CE işaretli olmalıdır?
Öncelikle bilinmelidir ki bu tür donanımlarda CE işaretlemesi yasal bir zorunluluktur. Fakat ondan da önemlisi, kullanıcıları sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruması gereken KKD’lerin kendilerinden beklenen kaliteye sahip olmaması durumunda kullanıcıların hayatlarını riske atacağıdır.

Uygun olmayan bir KKD ürünü kullandığının farkında olmayan kişilerin kendilerini güvende hissetmesi, maruz kaldıkları tehlikeden daha çok etkilenmelerine ebep olacaktır. Bu sebeple, bu donanımların ilgili standartlara uygun olarak üretildiğinin üreticisi tarafından beyan edilmesi ve bu durumun gerekli testler yapılarak ispat edilmiş olması büyük önem arz etmektedir. Bu donanımların gerekli şartları sağladığının üçüncü taraf bir belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmesi, üretimde kalitenin sürekliliğinin sağlandığını ortaya koyacaktır. Böylece, CE işareti taşıyan bir ürünün kendinden beklenen şartları karşıladığı kolaylıkla anlaşılmış olacaktır.