ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, HACCP uygulamalarının, bir yönetim sistemi haline getirilerek geliştirilmesi ve ISO 9001:2008 Standardı ile uyumlaştırılmasından oluşmuştur.

ISO 22000 Gıda Güvenliğine uluslarası bir yaklaşım getirmiştir. Tüm dünyada kabul gören bu standart, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretiminde ve satışında faaliyet gösteren yerlerde uygulanmaktadır. Bu yerler aşağıdaki gibi gruplanabilir:

 • Gıda üreten işyerleri
 • Gıda ambalajlayan (paketleyen) işyerleri
 • Gıda taşımacılığı yapan işyerleri
 • Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri
 • Gıda ambalajı üreten işyerleri
 • Gıda depolama yerleri
food safety

ISO 22000 standardının sağladığı yararlar:

 • Düzeltici yerine önleyici metodlar kullanımı ürün kayıplarını en aza indirmek
 • Gerekli ortam ve ürün hijyenini sağladığı ve koruduğu için ürünün raf ömrünü uzatması
 • Kritik proses aşamalarını hedef aldığından hatalı ürün üretilme riskini azaltması
 • Son üründe olabilecek tehlike ve riskleri ortadan kaldırarak veya kabul edilebilir seviyeye indirerek insan sağlığı açısından güvenilir ürün üretimini sağlaması
 • Personelin bilinçlenmesi ve katılımını sağlaması
 • Üretimi sistematikleştirmesi
 • Ürünle ilgili hammadde alımından satışına kadar her aşamadaki proseslerin kayıt altına alınmasını sağladığı için ürünü ve üretimi takip etmeyi kolaylaştırması
 • Türk gıda kodeksi gereği olması gereken yapısal şartları ve HACCP uygulamalarını karşıladığından yasal düzenlemelere uyum sağlaması.