Her endüstriyel tesisin kendine has özellikleri bulunmasından dolayı, bu tesislerin kalite gözetimleri diğer üretimlerden farklı bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

INSPECCO 3. taraf bağımsız gözetim faaliyetleri kapsamında birçok endüstriyel tesisin teknik parametreler açısından proje değerlendirmesi, güvenlik derecelendirme, inşaat süresince kalite kontrol, uzman görüşleri ve analizleri, ölçüm ve testlerin performansları konularında projeleri gerçekleştirmiştir.

Tüm bu faaliyetlerin ortak noktası istenilen kaliteyi güvence altına almaktır. Bu, her şeyden öte titiz bir gözetim ve kalite gelişimi için yapılan ölçümler sayesinde başarılmaktadır. Sadece boyutların ve teknik parametrelerin ölçümü değil, aynı zamanda tüm tesisin veya bir bölümünün güvenlik ve tasarımları da değerlendirilmektedir. Yüksek kalitedeki ürün, üreticinin, müşterinin ve bağımsız gözetim firmasının işbirliği sonucu ortaya çıkar.

contractors
 • Dizayn hesaplamaları Kontrolü
 • ITP Plan Hazırlıkları
 • Malzeme Kontrolü
 • Saha Kontrolü
 • İmalat Kontrolü
 • Performans testlerine nezaret (Yük testi, hidrostatik test, vb.)
 • Devreye alma testlerine nezaret
 • Kalite Dosyalarının Kontrolü
 • Sevkiyat Kontrolü

Yukarıda belirtilen proje gözetim hizmetleri şu endüstrilerde gerçekleştirilmektedir:

 • Çelik konstrüksiyonlar
 • Havaalanları
 • Limanlar
 • Vinçler
 • Demiryolu ve istasyonlar
 • Kimyasal tesisler
 • Ham petrol tesisleri
 • Su arıtma tesisleri
 • Nükleer enerji santralleri
 • Buhar jeneratörleri
 • Gaz tribünleri
 • Rüzgâr enerjisi santralleri
 • Su yapıları
 • Basınçlı kaplar
 • Vanalar
 • Borular
 • Köprüler
 • Uzay çatı
 • Tüp ve küre tank