25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre Elektrik Tesislerinin yılda en az 1 kez “A tipi Muayene Kuruluşu” tarafından muayenesinin yapılması ve muayene sonucunun raporlanması gerekmektedir.

 • Topraklama Ölçümleri
 • Elektrik İç Tesisatı Kontrolleri
 • Elektrik Panosu Kontrolleri
 • Termal Kamera İle Görüntüleme
 • Katodik Koruma Ölçümleri
 • Paratoner Kontrolleri
 • Paratoner Etki Alanı Hesabı
 • Yalıtım Direnci Ölçümleri
 • Süreklilik Testi Ölçümleri
 • Kaçak Akım Testi Ölçümleri
 • Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu
 • Jeneratör Kontrolleri
 • Akü/Akümülatör Kontrolleri
elektrik tesisatı periyodik muayene kontrol

Standartlar & Yönetmelikler:

 • 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 • 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 • 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 • TS EN 62305 standardı