25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre Elektrik Tesislerinin yılda en az 1 kez “A tipi Muayene Kuruluşu” tarafından muayenesinin yapılması ve muayene sonucunun raporlanması gerekmektedir.

  • Topraklama Ölçümleri
  • Elektrik İç Tesisatı Kontrolleri
  • Elektrik Panosu Kontrolleri
  • Termal Kamera İle Görüntüleme
  • Katodik Koruma Ölçümleri
  • Paratoner Kontrolleri
  • Paratoner Etki Alanı Hesabı
  • Yalıtım Direnci Ölçümleri
  • Süreklilik Testi Ölçümleri
  • Kaçak Akım Testi Ölçümleri
  • Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu
  • Jeneratör Kontrolleri
  • Akü/Akümülatör Kontrolleri
elektrik tesisatı periyodik muayene kontrol

Standartlar & Yönetmelikler:

  • 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  • 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
  • 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
  • 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
  • TS EN 62305 standardı