Atmosferdeki karbondioksit ve metan oranlarındaki artış dünya yüzeyinin sıcaklığını yükseltmektedir. CO2 oranındaki artış dünyanın yüzeyini ısıtmakta ve kutuplara yakın buzların erimesine yol açmaktadır. Kara ve suların buza oranla daha az yansıtıcı olması güneş ışınımı emilimini arttırmakta ve dolayısıyla buzlarda daha erimeye yol açmaktadır.

co2

Karbon ayak izinin hesaplanması; küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) salınımını bireyin doğrudan veya kullandığı ürünlerin üretimi açısından ölçülmesini faaliyetleriniz neticesinde oluşan karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarının hesaplanmasını içerir. Tesisteki tüm faaliyetler detaylı olarak incelenir, her faaliyete bağlı sera gazı emisyonlarına ait envanter çıkarılır ve sonuçlar ISO 14064 standardına göre raporlanarak sizlere sunulur. Neticesinde; enerji tüketiminizi görünür kılabilir, kurumsal yatırımcıların dikkarini çekebilir ayrıca firmanıza prestij kazandırırken yeni mevzuatlara da hazırlanabilirsiniz.