Yüklenecek kargonun taşıma sırasındaki güvenliğinin sağlanması için kullanılan konteynerler  dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna yüklerin naklinde kullanılan ekipmanlar olarak üretim  esnasında ve serviste çalıştığı süre içerisinde hatta gerekirse tamiratı aşamasında gözetim ihtiyacı doğmaktadır.  Bu ihtiyaçlara istinaden INSPECCO firması olarak;

  • Konteyner İmalatı Kontrolü
  • Konteynerlerin Yüklemeye Uygunluğunun Kontrolü
  • Konteynerlerin Boşaltma Sonrası Kontrolü
  • Konteyner Tip Testleri
  • Konteynerlerin Tip Onay Sertifikalandırılması ( ADR – π MARKING )
  • Konteynerlerin Tamirat Sonucu sertifikalandırılması
  • Kaynakçı Sertifikalandırılması
  • Prosedürlerinin Kontrolü ve Onaylanması

konularında hizmetlerini uzman ve deneyimli kadrosu ile sürdürmektedir.

container Delivery Vehicle konteyner belgesi sertifikasyonu