OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001, işletmelerde çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelebilecek kazaları, meslek hastalıklarını ve sağlığa zarar verebilecek diğer unsurları en aza indirgemek ve daha iyi çalışma ortamı sağlayabilmek amacıyla oluşturulmuş bir standarttır. Bu amacı gerçekleştirmek adına sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bunlara yönelik önlemlerin alınmasını içerir.

ohsas 18001