ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 standardı, sektör farkı gözetmeksizin her büyüklükteki firmaya uygulanabilmesi sebebiyle bugün tüm dünyada en çok tanınan ve kabul gören Kalite Yönetim Sistemidir. ISO 9001 standardı, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

iso

ISO 9001 Standart Maddeleri

 1. Kapsam ve Uygulama Alanı
 2. Atıf Yapılan Standartlar
 3. Terimler ve Tarifler
 4. Kuruluşun bağlamı
  4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
  4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
  4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi
  4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri
 5. Liderlik
  5.1 Liderlik ve taahhüt
  5.2 Politika
  5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar
 6. Planlama
  6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri
  6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama
  6.3 Değişikliklerin planlanması
 7. 7 Destek
  7.1 Kaynaklar
  7.2 Yeterlilik
  7.3 Farkındalık
  7.4 İletişim
  7.5 Dokümante edilmiş bilgi
 8. Operasyon
  8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
  8.2 Ürün ve ürünler için şartlar
  8.3 Ürün ve ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi
  8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve ürünlerin kontrolü
  8.5 Üretim ve ürünün sunumu
  8.6 Ürün ve hizmet sunumu
  8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü
 9. Performans değerlendirme
  9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
  9.2 İç tetkik
  9.3 Yönetimin gözden geçirmesi
 10. İyileştirme
  10.1 Genel
  10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
  10.3 Sürekli iyileştirme

ISO 9001 standardının sağladığı yararlar:

 • Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması.
 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması.
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması.
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi).
 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması.
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması.
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi.
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması.
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması.
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması.
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması.
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi.
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.