Risk yönetimi, mantıklı ve ekonomik kabullerle riski bertaraf etmek için belirlenen yöntem ve esasların işletmelerde bütünsel olarak uygulanmasıdır.

INSPECCO Acil Durum Yönetimi’nin planlanmasını, organizasyonunu, risk değerlendirmesini ve risklerin belirlenmesini, çalışmaları konusunda uzman profesyonel ekiplerce, “uluslararası metodlar kullanarak” (HAZOP) yapar. Elde edilen sonuçların uygun biçimde raporlanması, risklerin en aza indirilmesi konusunda işletmelere önemli avantajlar sağlar.

Tek başına sertifikasyon ve risk analizlerini yeterli görmeyen uzman personelimiz, işletmelerinize Gelişimsel Risk Analizi ile değişikliklerin algılanması ve değişen risklerin idaresi becerisini kazandırmaktadır.

Tesis ve ekipmanlar mühendislik ve operasyonel anlamda incelenir. Bakıma ayrılan kaynaklar optimize edilirken tesis güvenliği ve ekonomik faktörler dikkate alınır. Bilinen sanayi uygulamaları ile karşılaştırmalı olarak çözümler sunulur.

Bu kapsamda ve ayrı ayrı verilen hizmetler:

person
 • Güvenilirlik ve Uygunluk Yönetimi
 • Gözetim ve Bakım Yönetimi
 • Korozyon Yönetimi
 • Güvenilirlik Bazlı Bakım
 • Prosedürlerin Yenilenmesi
 • Denetim Periyotlarının İncelenmesi
 • Mevcut Durum Değerlendirmesi
 • Risk Değerlendirmeleri
 • Periyodik Risk Değerlendirmeleri
 • Sertifika Yenileme
 • HSE Audit/Eğitimler
 • Yangın Güvenlik Sistemleri Denetimi
 • Aktif ve Pasif Yangın Eğitimi
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi
 • Yangın Sistemleri Proje ve Dizayn Uygunluk Kontrolleri