Sanayi kuruluşlarının enerji tüketiminde verimliliğin arttırılması için alacakları önlemler hakkında yönetmelik gereği işletmenizde enerji tüketimlerinin izlenmesi, enerji verimliliği etüt çalışmalarının yapılması veya yaptırılması, etüt çalışmalarında tespit edilen önemelerin uygulanmasına yönelik iki ve beş yıllık planların hazırlanması ve uygulanması için gerekli gözetimlerin yapılması, raporlanması hizmetleri sunulmaktadır.

iso 50001