eac

EAC Deklarasyonu, ürünlerin Avrasya Gümrük Birliğinin belirlediği şartlara uygun olduğunun ve yeterli kalite ve güvenliğin sağlandığının beyan edilmesidir. Bu deklarasyon eski GOST-R sisteminin yerine gelmiştir.

EAC deklarasyonu, Avrasya Gümrük Birliğinde akredite olmuş firmalar tarafından düzenlenmektedir. Deklarasyon için özel bir belge formatı yoktur. EAC belgesinde olduğu gibi, parti bazında, 1 yıllık, 3 yıllık veya 5 yıllık olarak düzenlenmektedir.

EAC deklarasyonu için numune testlerinin yapılması gerekmektedir. EAC belgesinde olduğu gibi fabrika denetlemesi yapılmaz.

EAC deklarasyonları, Gümrük Birliği veri tabanına kayıt edilmektedir. Bu şekilde ürünün gümrükten geçişi sırasında sorgulanabilmektedir.

EAC deklarasyonunun alınabilmesi için firmanın veya yetkili temsilcisinin Avrasya Gümrük Birliği ülkelerinden birinde ikametgahının olması gerekmektedir. Rusya’da firmanız veya temsilcinizin olmaması durumunda bu konuda destek sağlanmaktadır.

EAC deklarasyonu düzenlenmesi içi bize ulaşabilirsiniz.