Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek IV’de tanımlı ürün listesi

ce 2459Ek IV’de tanımlı ürün gruplarının uygunluk değerlendirilmesi Onaylanmış Kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. INSPECCO, Ek IV’de tanımlı temel ürün grupları için atanmış 2459 nolu Onaylanmış Kuruluştur. Makinelerin Ce belgelendirilmesi için INSPECCO’ya ulaşabilirsiniz. ​

1. Ahşap ya da benzeri fiziki özelliklerdeki malzemeleri veya et ya da benzeri fiziki özelliklerde malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan aşağıdaki tiplerde (tek ya da çok bıçaklı) dairesel testereler
​   1.1. Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, sabit bir yataklı veya destekli, iş parçasının el ile veya sökülebilir bir güç sürücüsü ile beslendiği testere makinaları,
1.2. Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, el ile işletilen ileri geri hareketli testere arabası veya sehpası bulunan testere makinaları,
1.3. Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçasının beslenmesi için birleşik bir mekanik tertibatı olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,
ahsab makine

​   1.4. Kesme sırasında hareketli bıçak/bıçaklara sahip, bıçağın hareketi mekanik olan, yüklemesi ve/veya boşaltması el ile yapılan testere makinaları,
2. Ahşap işleme için, el ile beslemeli, planya tezgâhları,
​3. Ahşap işleme için, mekanik bir birleşik besleme tertibatı olan, el ile yükleme ve/veya boşaltmalı, tek taraftan yüzey işleyen kalınlık planya tezgâhları,

4. Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri veya et ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, aşağıdaki tiplerde şerit testere tezgâhları:
   4.1. Kesme sırasında sabit bıçak/bıçaklara sahip, iş parçası için sabit ya da ileri geri hareket ettirilebilen bir yatak veya desteği olan testere tezgâhları,
   4.2. İleri geri hareketli bir arabaya monte edilmiş bıçak/bıçakları olan testere tezgâhları,
5. Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için kullanılan, yukarıdaki 1’den 4’e kadar olan paragraflarda ve 7 numaralı paragrafta atıfta bulunulan birleştirilmiş makina tipleri.
6. Ahşap işlemek için çeşitli takım tutucularına sahip, el ile beslemeli zıvana tezgâhları,
​7. Ahşap ve benzeri fiziki özelliklere sahip malzemeleri işlemek için, dikey milli kalıpçı frezeleri,
8. Ahşap işlemek için taşınabilir zincirli testereler.

makine ezme

9. Metal malzemelerin soğuk işlenmesi için kullanılan, el ile yüklemeli ve/veya boşaltmalı, hareketli çalışma parçalarının kursu 6 mm’den, hızı 30 mm/s’den yüksek olan, abkant presler de dahil olmak üzere, presler.10. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) plastik kalıplama tezgâhları.
​11. El ile yüklemeli veya boşaltmalı, enjeksiyon (püskürtmeli) veya sıkıştırmalı (preslemeli) kauçuk kalıplama tezgâhları.
12. Aşağıdaki tiplerdeki yeraltı çalışmalarında kullanılan makinalar:
   12.1. Lokomotif ve dekoviller,
   12.2. Hidrolik güçle çalışan tavan destekleri.
13. El ile yüklemeli, evsel atıkların toplanması için kullanılan, sıkıştırma mekanizmalı çöp kamyonları.
14. Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatları ve mahfazaları.
15. Sökülebilir mekanik transmisyon/aktarma tertibatlarının mahfazaları.
16. Taşıt bakım liftleri.makine kaldırma ekipman
17. Kişilerin veya kişilerin ve eşyaların kaldırılması için kullanılan, üç metreden daha fazla bir düşey yükseklikten düşme riski taşıyan tertibatlar.
18. Taşınabilir kartuşla-çalıştırılan tespit tezgâhları ve diğer darbeli makinalar.
19. Kişilerin varlığını algılamak amacıyla tasarımlanmış koruyucu tertibatlar.
20. 9 numaralı paragrafta, 10 numaralı paragrafta ve 11 numaralı paragrafta belirtilen makinalarda koruma amaçlı olarak kullanılmak üzere tasarımlanmış, güç tahrikli, kilitlenebilir hareketli mahfazalar.
21. Güvenlik işlevlerini sağlama amaçlı mantık üniteleri.
​22. 
Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (ROPS).
23. 
Düşen nesnelere karşı koruyucu yapılar (FOPS).