Ambalajlama ve dolum makineleri, ürünlerin ambalajlanması, doldurulması ve sonrasında etiketleme, kolileme, paletleme bir çok işlemin hızlı ve güvenli olarak yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ambalaj tiplerinin, ambalaj malzemelerinin, ambalajlanacak veya dolum yapılan malzemelerin farklılıkları gözönüne alındığında çok sayıda ürün çeşiti vardır.

Ambalajlama makinelerinin taşıması gereken asgari şartların tanımlandığı TS EN 415 serisi standartlar aşağıdaki gibidir;

 • TS EN 415-1 Ambalâjlama makinaları ve ilgili donanımları – Terimler ve sınıflandırma
 • TS EN 415-2 Ön şekillendirilmiş rijit kap ambalâjlama makinaları
 • TS EN 415-3 Şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları
 • TS EN 415-4 Paletleme ve palet boşaltma makinaları
 • TS EN 415-5 Sararak ambalâjlama makinaları
 • TS EN 415-6 Birim yük emniyet makinaları
 • TS EN 415-7 Grup ambalâjlama makinaları

Bu makinelerde genel riskler şunlardır;

 • Ezilme, sıkışma, dolanma, sarılma
 • Elektriksel olaylar
 • Pnömatik, hidrolik, elektrik sistemlerinde meydana gelen hatalar nedeniyle oluşan beklenmedik çalışmalar
 • Isıdan kaynaklanan riskler
 • Hareketli ve dönen parçalara temastan kaynaklanabilecek kazalar

Güven İnşa Ederiz / We Build Trust 

Deneyimli teknik uzmanlarımız yönetmelik, harmonize standartlar ve teknolojinin son imkanlarına göre ağaç işleme makinelerini muayene edip, testlerini gerçekleştirmektedir. Bunun sonucunda ağaç işleme makinelerinin uygunluğunu gösteren belgelendirme sağlanmaktadır. Bu şekilde imalatçılar ve ithalatçılar Avrupa ve Türkiye pazarlarında güvenle çalışabilirler, Inspecco’nun sağlayacağı belgeler ile müşterilerine güven verebilirler.

 Robot hücreleri için verdiğimiz temel hizmetler şunlardır:

 • AT Uygunluk Belgesi düzenlenmesi
 • Teknik dosya uygunluk kontrolü
 • Elektriksel Güvenlik testlerinin yapılması
 • Gürültü ölçümlerinin yapılması
 • Titreşim ölçümlerinin yapılması
 • Risk analizlarinin yapılması
 • Işık perdesi (ESPE) ölçümleri
 • EN 13849-1’e uygun PL hesabının yapılması
 • 2014/35/AB LVD Direktifi CE Belgelendirme
 • 2014/30/AB EMC Direktifi CE Belgelendirme
 • Kullanımdaki makinelerin uygunluk kontrolleri

Makinelerin Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olduğunu göstermek, Türkiye ve Avrupa pazarlarında avantaj kazanmak için bize ulaşın.