kullanımdakiler makineYeni alınan makine ve ekipmanların CE işareti taşıması zorunludur. Buna uygun olarak yeterli güvenliği sağladığı öngörülür. Bununla birlikte makineler çalıştıkça eskiler, bakımları, tamirleri, parça değişimleri yapılır. Bazı durumlarda makinenin yapısını, kapasitesini, kullanım amacını değiştirecek şekilde revize edilirler. Tüm bu faaliyetler makinenin güvenlik seviyesini değiştirir ve çoğu zaman azaltır. Makinelerden kaynaklı iş kazalarının önemli nedenlerinden biri de zamanla yapılan bu değişikliklerdir. Bu değişiklikler yıllar içine yayılarak yapıldığından bir güvenlik açığı olduğu fark edilmez veya küçümsendiğinden önemsenmez. Değişikliğin farkında olan kişilerin yerlerine başka kişiler geldiğinde risk daha da artar.

Bazı durumlarda teknolojik yenilikler, standartların değişmesi gibi nedenlerle güvenlik yapısı da değişebilir. 10 yıldır çalışan makine üretildiği zamana göre güvenli iken şimdilerde tehlike saçıyor olabilir.

Tüm bunlar göz önüne alınarak kullanımdaki makinelerin güncel yönetmelik ve standartlara göre kontrolünün yapılması önem kazanmaktadır. Bu şekilde yaşanacak iş kazaları ve bunun maddi-manevi maliyetleri önlenecektir.

INSPECCO’nun uzman personeli kullanımdaki makinelerinin güvenlik seviyelerini detaylı şekilde analiz eder ve uygun olan veya olmayan hususları raporlarlar. Daha güvenli makineler, daha güvenli çalışma ortamları oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.