ISO 50001: 2011 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 standardı, enerjinin verimli kullanılmasına imkan sağlayarak enerji tüketim maliyetlerini ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Standard her büyüklükteki işletmede enerji yönetiminin temelini oluştururken işletmelerin yasal şartlara uyumunu da kolaylaştırır.

ISO 50001 standardının gereklilikleri, ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre yönetim sistemleri ile paralellikler göstererek etkili bir enerji yönetimi sistem yapısı oluşturur. Ayrıca standart enerji yönetim sistemi geliştirmek, bir politika çerçevesinde yasal şartları, önemli enerji gereksinimleri ve hedefleri etkinleştirmek için gereksinimleri belirtir.

ISO 50001 sistemi uygulama aşamaları

Standart temel olarak “Plânla – Uygula – Kontrol et – Önlem al” olarak bilinen (PUKÖ) metodolojiye dayanmaktadır:

  • Plânla: Enerji ve enerji yönetim sistemi ile ilgili yasal şartlar, hedefler ve amaçlar doğrultusunda yapılacakları belirlemek,
  • Uygula: Kaynakları kullanarak yönetim sistemini kurmak, dokümantasyon oluşturmak ve ilgili kontrolleri gerçekleştirerek sistemi uygulamak,
  • Kontrol et: Enerji yönetim sistemini ölçme ve izleme programları ile kontrol etmek,
  • Önlem al: Sürekli iyileştirmeye yönelik değişiklikler ve düzenlemeler yapmak.

ISO 50001 standardının gerekliliklerini yerine getiren ve bu mevcut sistemini belgelendirmek isteyen kuruluşlar bağımsız üçüncü taraf belgelendirme ile bunu gerçekleştirebilecekler.

iso 50001