Modül B Nedir?

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek IV (Bölüm B) de “Asansörlerin AB Tip İncelemesi” açıklamasıyla bilinen bu modül, model bir asansörün teknik tasarımının incelenmesidir.

Modül B başvurusuyla birlikte model asansörün “Teknik Dosyası” da istenmektedir.

Montajcı firmanın, asansörleri piyasaya arz edebilmesi için Modül B belgesi tek başına yeterli değil ve bu belgeyle birlikte, Son Muayene, Modül E veya Modül D belgelerinden birisine haiz olması gerekmektedir.

Modül B Muayenesi/İncelemesi Nasıl Yapılır?

Modül B yönteminde, model bir asansörün teknik dosyası ve gerekirse kendisi Asansör Yönetmeliği Ek-I temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun şekilde monte edildiği ve tasarlandığı incelenir ve testleri gerçekleştirilir. Bu amaçla uyumlaştırılmış standartta belirtilen hususların doğru bir şekilde uygulandığının kontrolü amacıyla uygun incelemeler ve testler yapılır veya yaptırılır.

Uygunsuzluklar varsa asansör monte edene bildirilir ve belirli süre içinde uygunsuzlukların kapatma kanıtları istenilir veya tekrar muayene (takip muayenesi) yapılır.

Asansör Yönetmeliği şartlarına göre modül B’de incelemeye tabi olan model asansör en az üç seviyeye (üst, alt ve orta) hizmet verebilecek yeterliliğe sahip olmalıdır, kısaca asansör en az 3 duraklı olmalıdır, bunun nedeni ise asansör parçalarının (örneğin rayların, konsolların, kapıların vb.) bağlantı bölümlerin gözlenebilmesidir.

Not:
Modül B yönteminde de uyumlaştırılmış standartlar tam olarak uygulanmaya bilir (standarttan sapma), fakat bu durumlarda asansör monte edenin uygun bir laboratuvarı veya sorumluluğu altında onun adına bir test laboratuvarı tarafından standarttan sapılan alanlarda teknik özellikleri uygun şekilde gerçekleştirilen deney sonuçları istenilir, yüksek maliyeti ve zaman kaybı nedeniyle standarttan sapma durumlarında genelde Modül G tercih edilmektedir.