Modül E Nedir?

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek X’da “Asansörlerin Ürün kalite Güvencesine Dayalı Tip Uygunluğu” açıklamasıyla bilinen bu modül, modül B belgesinde tanımlanan onaylı tiplere uyumlu olan, tasarlanan, monte edilen ve Ek-I gereklerini yerine getiren asansörler için, montajcı firmanın kalite sisteminin değerlendirme işlemidir.

Modül E belgesi kalite sistemi kapsamında asansörlerin son muayenesinin gerçekleştirilmesi ve testlerin yapılmasıdır.

Modül E başvurusuyla birlikte asansörün “Teknik Dosyası” da istenmektedir.

Modül E Denetimi Nasıl Yapılır?

Modül E’de, monte edilen asansörün teknik dosyası, asansörün montaj alanı ve firmanın kalite sistemi (firma ofisinde) incelenir ve denetlenir.

Ofis denetiminde, asansör monte edenin kalite sistemi 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği şartları gereği incelenir.

Saha denetiminde, monte edilen asansörün AB Tip İnceleme (modül B) belgesi ile uyumlu olduğu, tasarlandığı ve Ek-I temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığı doğrulanır, incelenir ve asansörün testleri yapılır veya yaptırılır.

Uygunsuzluklar varsa asansör monte edene bildirilir ve belirli süre içinde uygunsuzlukların kapatma kanıtları istenilir ve gerekirse takip denetim yapılır.