Modül G Nedir?

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek VIII de “Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu” tanımıyla bilinen bu modül birim başına (her bir asansöre) verilmektedir.

Modül G başvurusuyla birlikte asansörün “Teknik Dosyası” da istenmektedir.

Modül G, asansörün güvenli çalışmasını sağlamak için Avrupa genelinde en yaygın ve tercih edilen yöntemdir.

Modül G’yi Ne Zaman ve Kimler Alır?

1. Asansörün ruhsatını veya yeşil etiketini almak için A tipi muayene kuruluşlarınca gerçekleştirilen asansörlerin tescil öncesi veya periyodik muayenesinde eğer asansörde standarttan sapma varsa (örneğin: makine dairesi yetersiz yükseklikler, yetersiz kuyu dibi sığınma boşluğu vb.) ve asansör firmasının modül H1 belgesi yoksa bu modül talep edilmektedir.

2. Asansörün güvenli olup olmadığını tespit etmek amacıyla ve eğer güvenli değilse güvenli hale getirilmesi için bina sahipleri, yüklenici, apartman yöneticileri veya asansör monte eden tarafından talep edilmektedir.

3.Asansör monte eden TSE/HYB belgesine haiz olmak için CE belgesine sahip olmalıdır, bu amaçla da modül G belgesi talep edilmektedir.

4. Asansör montajcı firmasının sahip olduğu CE belgesi bazı durumlarda gerekleri karşılamaz, örneğin modül B+E’de belirlenen tiplerin dışında bir asansör yapılır veya belirlenen güvenlik aksamlarının dışında bir ürün kullanılır, veya Modül H1 belgeli bir firmada mevcut Tasarım İnceleme belgelerinin kapsamadığı bir durum veya standarttan sapma meydana gelir, bu gibi durumlarda modül G belgesi tek çözüm yoludur.

Modül G Muayenesi Nasıl Yapılır?

Modül G yönteminde, montajı tamamlanmış ilgili asansörün teknik dosyası ve kendisi Asansör Yönetmeliği Ek-I temel sağlık ve güvenlik gereklerine uyup uymadığını kontrol etmek amacıyla güncel uyumlaştırılmış standartlar temel alınarak, bir bütün olarak incelenir ve testleri gerçekleştirilir.

Uygunsuzluklar varsa asansör monte edene bildirilir ve belirli süre içinde uygunsuzlukların kapatma kanıtları istenilir veya tekrar muayene (takip muayenesi) yapılır.

Eğer asansörde standarttan sapma varsa asansör montaj firmasının yaptığı risk analizi ve aldığı önlemler gözlemlenir, bu önlemlerin yeterli olup olmadığı incelenir ve asansör monte edene bildirilir.

Tüm gereklilikler sağlandıktan sonra sadece bir asansöre mahsus olan modül G belgesi düzenlenir.