kaynak2014/68/AB Basınçlı Ekipman Yönetmeliği Ek-1 3.1.2 maddesi ürünlerin imalatını gerçekleştiren sabit bağlantı personeli ve uygulanan sabit bağlantı işlem prosedürleri hakkındaki şartları tanımlamıştır.

Buna göre;
Basınçlı ekipman için, ekipmanın basınç direncine yardımcı olan parçaların sabit bağlantıları ve onlara doğrudan takılmış olan parçaların birleştirilmeleri, uygun işlem prosedürlerine göre vasıflı bir personel tarafından yapılmalıdır. II. III. ve IV. Kategorideki basınçlı ekipman için işlem prosedürleri ve personel, üreticilerin seçeceği, yetkili onaylanmış üçüncü taraf kuruluşu tarafından onaylanmalıdır. Bu kuruluş, Onaylanmış Kuruluş ( Notified Body) veya bakanlık tarafından bildirilmiş üçüncü taraf uygunluk değerlendirme kuruluşu olabilir.

Yukarıdaki tanımlamaya göre yönetmeliğe uygun imalat yapabilmek için kaynakçıların belgelendirilmesi ve kaynak yöntemlerinin onaylanması gerekmektedir. Bu faaliyetleri bir Onaylanmış Kuruluş tarafından gerçekleştirmelidir. Onaylanmış Kuruluş olmayan diğer kuruluşlardan alınan belge ve onayların yönetmelik kapsamında CE belgelendirme için kullanılması uygun olmayacaktır.

Inspecco, 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında ürün imalatını gerçekleştiren sabit bağlantı personelinin belgelendirilmesini ve bu sabit bağlantı yöntemlerinin onaylanmasını gerçekleştirmektedir.

INSPECCO ile Sabit Bağlantı personelinin belgelendirilmesi ve sabit bağlantı yöntemlerinin onaylanması

INSPECCO, 2459 kimlik numarası ile yetkilendirilmiş Onaylanmış kuruluştur. 2014/68/AB Basınçlı Ekipman Yönetmeliği kapsamındaki tüm ürün gruplarının imalatında çalışan sabit bağlantı yapan personelin belgelendirilmesini ve sabit bağlantı yöntemlerinin onaylanmasını gerçekleştirmektedir

ce 2459 notified body

Başvuru ve Ücretler

​Aşağıdaki formu doldurup iletirseniz Inspecco temsilcisi sizinle temasa geçecek ve ihtiyacınız olan hizmet bilgilerini ve hizmet teklifini size ulaştıracaktır