ce belgesi nedirCE işareti, ürünlerin Avrupa Birliği içerisinde serbestçe dolaşabileceğini ve ürünlerin Avrupa Birliği mevzuatına uygun olduğunu gösteren anahtar bir simgedir.

​CE belgesi, ürünün belgede tanımlanan yönetmelik şartlarına uygunluğunu göstermektedir. Belgelendirmenin alanında uzman ve yetkili kuruluşlarca yapılması gerekir.
Belgelendirme firmasının Onaylanmış Kuruluş olması bu alandaki uzmanlığını ve yetkinliğini göstermektedir.

Bazı ürünler için Onaylanmış Kuruluşlardan belge almak zorunludur. Örneğin, Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek-IV’te listelenen ürünler, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne tabi birçok ürün, Asansör Yönetmeliği ve Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği kapsamındaki ürünler Onaylanmış Kuruluşlar tarafından belgelendirilmelidir.

Belgelendirme firması olarak INSPECCO,

  • 2459 nolu Onaylanmış Kuruluştur.
  • CE belgesi için uzman ve yetkilidir.
  • Hizmet verdiği firma ve ürünlere değer katan belgelendirme çözümleri sunmaktadır.