Onaylanmış kuruluşlar, gerektiğinde AB yönetmeliklerinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerini yürütürler.

​AB mevzuatı uyarınca “onaylanmış kuruluşlar” olarak adlandırılırlar ve yönetmelikleri yürütmekle görevli bakanlık tarafından resmi olarak atanırlar.

Ekonomi Bakanlığı tarafından AB’ye bildirilirler. AB tarafından onaylanmış kuruluşlara kimlik numarası verilmektedir.

Türkiye’de Onaylanmış Kuruluşlar ilgili esaslar Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Inspecco atanmış bir Onaylanmış Kuruluştur ve kimlik numarası 2459’dur.​​​

ce 2459
ce 2459 notified body