Hızla gelişmekte olan robotik teknoloji ve otomasyon sektörü üretim tesisleri başta olmak üzere sanayinin birçok alanında kapasiteyi yüzde 40’a varan oranda arttırmaktadır.

Operatör güvenliği de robot hücresi tasarımının en önemli bileşenini teşkil etmektedir. Çoğu durumda robot hücrelerinin içerisinde farklı makineler de çalışmaktadır. Karmaşık yapılarıyla robot hücreleri bir çok riski barındırmaktadır. Bu riskler genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Robot kolunun operatöre çarpması
 • Düşen malzeme veya ürünler
 • Hareketli cisimler arasında sıkışma, ezilme
 • Hücre içerisinde mahsur kalma
 • Ekipmanların beklenmedik hareketleri
 • Gerilim altındaki parçalara temas etme
 • Hücre içerisindeki makinelerin taşınması sırasında devrilmeler
robot ve robot hücreleri

Robotların ve robot hücrelerinin taşıması gereken asgari şartların tanımlandığı standartlar aşağıdaki gibidir:

 • TS EN ISO 10218-1 Endüstriyel robotlar için güvenlik gereksinimleri — Bölüm 1: Robotlar
 • TS EN ISO 10218-2 Endüstriyel robotlar için güvenlik gerekleri — Bölüm 2: Robot Sistemleri ve Entegrasyonu

Güven İnşa Ederiz / We Build Trust 

Deneyimli teknik uzmanlarımız yönetmelik, harmonize standartlar ve teknolojinin son imkanlarına göre robot hücrelerini muayene edip, testlerini gerçekleştirmektedir. Bunun sonucunda robot hücrelerinin uygunluğunu gösteren belgelendirme sağlanmaktadır. Bu şekilde imalatçılar ve ithalatçılar Avrupa ve Türkiye pazarlarında güvenle çalışabilirler, Inspecco’nun sağlayacağı belgeler ile müşterilerine güven verebilirler.

 Robot hücreleri için verdiğimiz temel hizmetler şunlardır:

 • AT Uygunluk Belgesi düzenlenmesi
 • Teknik dosya uygunluk kontrolü
 • Elektriksel Güvenlik testlerinin yapılması
 • Gürültü ölçümlerinin yapılması
 • Titreşim ölçümlerinin yapılması
 • Risk analizlarinin yapılması
 • Işık perdesi (ESPE) ölçümleri
 • EN 13849-1’e uygun PL hesabının yapılması
 • 2014/35/AB LVD Direktifi CE Belgelendirme
 • 2014/30/AB EMC Direktifi CE Belgelendirme
 • Kullanımdaki makinelerin uygunluk kontrolleri

Makinelerin Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu olduğunu göstermek, Türkiye ve  Avrupa pazarlarında avantaj kazanmak için bize ulaşın.