​Uygunluk değerlendirme işlemleri, ürünlere CE işareti iliştirilebilmesi için izlenecek yolu tarif ederler. A
harfinden başlayıp H harfine kadar isimlendirilen 8 modül ve bunların versiyonları şeklinde hazırlanmışlardır.

İmalatçının ve gerektiğinde onaylanmış kuruluşların yapması gereken işlemleri
tanımlarlar. Yüksek risk kategorisine sahip ürünler için işlemler daha sıkı olacak şekilde uygulama
farklılaşmaktadır. Bunun amacı imalatçıların yükünü en aza indirmektir.

Aşağıda modüllerin listesi verilmiştir.

 1. Modül A- Üretimin dâhilî kontrolü
  Modül A1- Üretimin dâhilî kontrolü ve denetimli ürün testi
  Modül A2- Üretimin dâhilî kontrolü ve ürünün rastgele aralıklarla denetimli muayenesi
 2. Modül B- AT tip incelemesi
 3. Modül C- Üretimin dâhilî kontrolüne dayalı tipe uygunluk
  Modül C1- Üretimin dâhilî kontrolüne ve denetimli ürün testine dayalı tipe uygunluk
  Modül C2- Üretimin dâhilî kontrolü ve ürünün rastgele aralıklarla denetimli muayenesine dayalı tipe
  uygunluk
 4. Modül D- Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk
  Modül D1- Üretim sürecinin kalite güvencesi
 5. Modül E- Ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk
  Modül E1- Bitmiş ürün muayenesi ve testinin kalite güvencesi
 6. Modül F- Ürün doğrulamasına dayalı tipe uygunluk
  Modül F1- Ürün doğrulamasına dayalı uygunluk
 7. Modül G- Birim doğrulamasına dayalı uygunluk
 8. Modül H- Tam kalite güvencesine dayalı uygunluk
  Modül H1- Tam kalite güvencesi ve tasarım incelemesine dayalı uygunluk

Modüller ürünün tasarım, imalat veya tasarım + imalat aşamalarını kapsayabilir. Aşağıda modüllerin
uygulanma listesi verilmiştir:
​Modül A
Modül A1
Modül A2
Modül B + Modül C
Modül B + Modül C1
Modül B + Modül C2
Modül B + Modül D
Modül D1
Modül B + Modül E
Modül E1
Modül B + Modül F
Modül F1
Modül G
Modül H
Modül H1