ce 2459305/2011 sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, ülkemizde ve herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde yapı ürünlerinin kullanımını ve kurulumunu güvenli hale getirmek için hazırlanmıştır.

yapi malzemeleri ce

Ülkemizde ve Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan 305/2011 AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında, yapı malzemelerinin Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde piyasaya sürülmesinden önce, CE işaretleme sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Ülkemizde 10/07/2013 tarihli 28703 sayılı Resmi Gazetede yayınlan bu yönetmelikle yasal zorunluluk getirilmiştir.

CE işaretleme süreci kapsamında, yapı ürünlerinin performans test ve analizleri Onaylanmış Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. EN 1090 Belgesi, harmonize Avrupa standardı olup 305/2011 Yapı Malzemeleri kapsamında yapısal bileşenler için zorunlu CE işaretinin esasını oluşturmaktadır. EN 1090 standardı, çelik ve alüminyum esaslı yapı ve bileşenlerin tasarım ve imalat için uygulanmaktadır.

EN 1090 Yapı malzemelerinin alınmasının asıl amacı, yapıların güvenlik performanslarını istenen seviyede tutmaktır. INSPECCO olarak firmanızın;

  • Ürünlerin temel karakteristiğinin belirlenmesi,
  • Ürün değerlendirme sisteminin belirlenmesi,
  • Test ve analiz süreçleri,
  • Belgelendirme süreçleri,
  • Uygunluk beyanı ve CE belgelendirme süreçlerinde rehberlik etmekteyiz.

EN 1090 standardı aşağıdaki standartlar kullanılarak belgelendirme işlemleri gerçekleşmektedir;

  • TS EN 1090-1+A1 Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları – Bölüm 1: Taşıyıcı elemanların uygunluk değerlendirme gerekleri
  • TS EN 1090-2 Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları- Bölüm 2: Çelik yapılar için teknik gerekler
  • TS EN 1090-3 Çelik ve alüminyum yapı uygulamaları – Bölüm 3 – Alüminyum yapılar için teknik gerekler

​Yapı malzemeleri yönetmeliği için tıklayınız.