Neden AS9100?

Havacılık, uzay ve savunma endüstrisi (HUS) oldukça sıkı uygulanan düzenlemelere tabidir ve en yüksek düzeyde kalite yönetim sistemleri gerektirir. HUS tedarikçileri için referans noktası haline gelen standartlardan biri de AS9100 sertifikasıdır. Uluslararası kabul gören bu sertifika ile tedarikçiler; öncelikle havacılık, uzay ve savunma endüstrisinin zorlu gereksinimlerini karşılama konusundaki kararlılığını göstermiş olurlar.

AS9100 Standardı, IAQG (Uluslararası Havacılık Kalite Grubu) tarafından geliştirilmiş bir “Havacılık, Uzay ve Savunma Kuruluşları İçin Kalite Yönetim Sistemi”dir.

Havacılık tedarikçileri, 1994’de yayınlanan ISO 9001’in ABD Savunma Bakanlığı, NASA, FAA, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, GE Aircraft Engines ve Pratt & Whitney gibi ticari havacılık şirketleri dâhil olmak üzere müşterilerinin özel gereksinimlerini tam anlamıyla karşılayamadığını fark ettiğinden; havacılık endüstrisi için özel bir kalite yönetimi standardı sağlamak amacıyla ISO9001’i temel alarak geliştirdikleri AS9000’i ilk olarak 1997 yılında yayınladılar.

AS9000 acil ihtiyaçları karşılasa da, OEM’lerin (orijinal ürün üreticileri) dünya çapında faaliyet gösterdiği dikkate alındığında, yükselen bir trend olan bu alanda küresel bir standarda ihtiyaç olduğu anlaşıldı. Böylece 1999 yılında, ISO 9001:1994(E)’yi temel alan ve havacılık ve uzay endüstrisine özel 55 ekleme yapılmış olan ilk AS9100 yayınlandı. Halen 2016 yılında revize edilmiş haliyle AS9100 Rev-D standardı kullanılmaktadır.

Geliştirilmiş Kalite Yönetim Sistemi

AS9100 sertifikasını almak, standardın gerekliliklerine uygun, etkin bir kalite yönetim sisteminin (KYS) uygulanmasını gerektirir. Bu sertifika ile kuruluş içindeki tüm süreçlerin en iyi şekilde dokümante edilmesi ve gerektiği gibi uygulanması sağlanır. HUS tedarikçileri bu sertifikayı alarak genel KYS'lerini (ISO 9001, 14001 vb.) geliştirebilir ve bu sayede ürün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlayabilirler.

Artan İş Fırsatları

AS9100 sertifikası, dünya çapındaki büyük havacılık firmaları ve ilgili devlet kurumlarıyla iş yapmak için genellikle zorunlu bir belgedir. Sıkı kalite standartları nedeniyle pek çok satın alma birimi, tedarikçi seçimi yapmakta ve AS9100 sertifikasını ön koşul olarak talep etmektedirler. HUS tedarikçileri, AS9100 sertifikasını aldıklarında, bu alandaki çok yüksek değerli sözleşmeler yaparak iş hacmini genişletme fırsatı bulabilirler.

Çözüm

AS9100 sertifikasına sahip olmanın, HUS tedarikçilerine çok sayıda avantaj sağladığı açıktır. Bu standart ile, firmaların sahip olduğu kalite yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi, risklerin ve hataların azaltılması, iş fırsatlarının artırılması ve tedarikçi-müşteri ilişkilerinin geliştirmesine katkı sağlanmış olur. HUS tedarikçileri, uluslararası geçerliliği olan bu sertifikayı alarak faaliyetlerinde mükemmelliğe olan bağlılıklarını gösterebilir ve sıkı düzenlemelere bağlı kalarak havacılık ve uzay endüstrisinde rekabet avantajı elde edebilirler.

Azalan Riskler ve Hatalar

AS9100 Rev-D’nin en dikkat çeken tarafı, risk yönetimi ve hata önleme konularına güçlü bir vurgu yapmasıdır. Bu standart temelde kuruluşların potansiyel riskleri tanımlamasını, bunların ürün kalitesi üzerindeki etkilerini değerlendirmesini ve etkili risk azaltma stratejileri geliştirmesini zorunlu tutar. HUS tedarikçileri bu uygulamaları benimsedikleri takdirde; en önemli sorunlardan olan üretim hatalarını, tasarım kusurlarını veya uyumsuzluk sorunlarını ortaya çıkartan riskleri ciddi oranda azaltabilirler. Müşteri güvenini artırmanın yanında; hatalı ürünleri yeniden işleme veya ürün geri çağırmayla ilgili maliyetler konusunda da ciddi miktarda tasarruf sağlanır.

Gelişmiş Tedarikçi-Müşteri İlişkileri

AS9100’ü incelediğimizde, tedarik zinciri süreci boyunca müşteriler ve tedarikçiler arasındaki etkili iletişimi ve işbirliğin önemli bir başlık olduğunu görebiliriz. Ayrıca bu standardın, kuruluşları her zaman müşterileriyle güvene, şeffaflığa ve sürekli iyileştirmeye dayalı güçlü ilişkiler kurmaya teşvik ettiği söylenebilir. HUS tedarikçileri, süreçlerini müşteri beklentileriyle ve AS9100 gereklilikleriyle uyumlu hale getirmek suretiyle müşterileriyle uzun süreli ortaklıklar kurabilirler. Böylece müşteri bağlılığının artmasını ve benzer iş tekrarını kolaylaştırır.

Yerli ve milli AS9100 Belgelendirme Firması olarak INSPECCO

Ülkemizde yerli ve milli belgelendirme firması ihtiyacı bulunduğunu gören firmamız, Kalite Yönetim Sistemlerindeki akreditasyon yetkisi ve uzun yıllardır süren belgelendirme tecrübesi ile mevcut altyapısını geliştirerek AS9100 belgelendirme yapma yetkisi için TÜRKAK’a başvuru yapmıştır. Çalışmalarımız tamamlandığında AS9100 belgenizi bizden alabileceksiniz.

Ülkemizdeki Havacılık, Uzay ve Savunma sanayiindeki gelişmelere ayak uydurmak ve global pazara hitap edebilmek için AS9100 Sertifikasına sahip olmak önemli bir ayrıcalıktır. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin: info@inspecco.com