Eğitimin Amacı:
Bu eğitimin amacı, katılımcılara iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmaya yönelik tedbirler alarak sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağlamak için ihtiyaç duyulan arka plan bilgisini vermek, personeli yasal hak ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmek, mesleki tehlikeleri ve uyarılması gereken önlemleri tanıtmak, farkındalık yaratmaktır. iş sağlığı ve güvenliği ve uygun sağlık ve güvenlik davranışlarını öğrenmek.

Eğitim Yöntemi:
Katılımcılara konu ile ilgili eğitim notları dağıtılır. Eğitim, katılımcılar tarafından uygulama örnekleri ile desteklenmektedir. INSPECCO İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Sertifikaları, eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından katılımcılara verilir.

person

Eğitim içeriği:

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
 • İşyerlerinde iş kazası ve meslek hastalığı nedenleri ve riskleri
 • Kazalara, yaralanmalara ve hastalıklara karşı korunma ilkeleri ve koruma tekniklerinin uygulanması
 • İş ekipmanının güvenli kullanımı
 • Çalışanların yasal hakları ve sorumlulukları
 • Mevzuat ve ilgili bilgiler
 • İşyerlerinde güvenli ortamlar ve sistemler oluşturmak
 • Kişisel koruyucu ekipman kullanımı
 • Ekran ekipmanıyla çalışmak
 • Uyarı işaretleri
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerden kaynaklanan riskler
 • Hijyen ve düzen
 • Yangın ve yangından korunma
 • Termal konfor koşulları
 • Ergonomi
 • Elektrik, tehlikeler, riskler ve önlemler
 • İlk yardım / kurtarma

Ön şartlar:
Önkoşul veya deneyim gerekmez.

Nasıl başvurulur veya daha fazla bilgi alınır?
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim hizmetlerimizden başvurmak, ücretsiz fiyat teklifi almak veya daha fazla bilgi talep etmek için aşağıdaki iletişim formu aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir ?
Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi Nedir?
ISO 45001 sertifikası almak isteyen kuruluşların belge başvurusundan önce bu sistemin koşullarını bilmesi ve uygulaması gerekmektedir. Bu nedenle kuruluşlar, bir ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi kapsamında sistemin süreçleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmalı ve belgelendirme prosedürlerini öğrenmelidir. Başvurudan evvel alınacak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi hem sistemin öneminin ve gerekliliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamakta hem de kuruluşlara bu süreçte bir yol haritası çizmektedir. Böyle bir eğitim alınmadan yapılacak başvurunun ise büyük ihtimalle olumsuz sonuçlanacaktır. Bu bakımdan, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimi, faaliyet gösterdiği sektör ya da çalıştığı alan farketmeksizin her kuruluş için büyük bir öneme sahiptir.