ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nedir ?
ISO 14001 Belgesi, Çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan çevre kirliliği, insan yaşamını ciddi boyutta tehdit etmektedir. 20. Yüzyıldan itibaren hızla artan sanayileşme, ilerleyen teknoloji, ortaya çıkan bilgi eksikliği ve yaşam alanlarındaki daralma nedenleriyle çevre kirliliği artmaktadır. Bu nedenle Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) , atıkları olan firmaların çevre kirliliğine neden olmalarını azaltmaları için ISO 14000 Sertifikası Serisi’ni yayımlamıştır.

environmental management

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi Nedir?
ISO 14001 sertifikası almak isteyen kuruluşların belge başvurusundan önce bu sistemin koşullarını bilmesi ve uygulaması gerekmektedir. Bu nedenle kuruluşlar, bir ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi eğitimi kapsamında sistemin süreçleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmalı ve belgelendirme prosedürlerini öğrenmelidir. Başvurudan evvel alınacak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi eğitimi hem sistemin öneminin ve gerekliliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamakta hem de kuruluşlara bu süreçte bir yol haritası çizmektedir. Böyle bir eğitim alınmadan yapılacak başvurunun ise büyük ihtimalle olumsuz sonuçlanacaktır. Bu bakımdan, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi eğitimi, faaliyet gösterdiği sektör ya da çalıştığı alan farketmeksizin her kuruluş için büyük bir öneme sahiptir.