Eğitimin İçeriği:

  • ISO 9001 Standart maddelerinin bir akış şeması üzerinde görsel anlatımı,
  • Tetkik nedir ? Tetkikçi kimdir ? Tetkikin amacı nedir ?,
  • Tetkikçinin sahip olması gereken özelikler,
  • Tetkik türleri,
  • Tetkikin aşamaları,
  • Sorumluluklar ve tetkikin yapılışı,
  • Uygulama : Ekiplerin kurulması. Önceden dağıtılan örnek olaylar üzerine yaratılan senaryolarla tetkikin raporlanması ve kapanış toplantısının yapılması,
  • Sınav ve değerlendirme.

Katılımcı Özellikleri:

Kuruluşların yönetici ve kuruluş içi denetim gerçekleştirmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecek ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini bilen çalışanlar.

Katılımcılar:

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan ve kalite yönetim sistemini geliştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar. ISO 9001 Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi (İç Tetkikçi) Eğitimi