ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Nedir ?
ISO 10002, kurum ve kuruluşlardaki müşteri şikayetleri ile ilgilenen müşteri memnuniyeti Müşteri Memnuniyeti yönetim sistemidir. Müşteri şikayetlerinin incelenmesine ilişkin yönergeler içeren ISO 10002, organizasyon içindeki ürün ve hizmetlerle ilgili şikayetlerin işlenme sürecine rehberlik eder. Bu sürece planlama, tasarım, işletme, bakım ve iyileştirme gibi aşamalar da dahildir. Müşteri şikâyetlerinin alınması, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, sorumlulara aktarılması, sorumlular tarafından gerekenlerin yapılması, tüm yapılanların kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve tüm bu sistemin etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması gibi detaylı bir müşteri şikayetleri yönetim sürecinin oluşturulması uygulanmasını gerektirmektedir.

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi Nedir?
ISO 10002 sertifikası almak isteyen kuruluşların belge başvurusundan önce bu sistemin koşullarını bilmesi ve uygulaması gerekmektedir. Bu nedenle kuruluşlar, bir ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi eğitimi kapsamında sistemin süreçleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmalı ve belgelendirme prosedürlerini öğrenmelidir. Başvurudan evvel alınacak ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi eğitimi hem sistemin öneminin ve gerekliliklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamakta hem de kuruluşlara bu süreçte bir yol haritası çizmektedir. Böyle bir eğitim alınmadan yapılacak başvurunun ise büyük ihtimalle olumsuz sonuçlanacaktır. Bu bakımdan, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi eğitimi, faaliyet gösterdiği sektör ya da çalıştığı alan fark etmeksizin her kuruluş için büyük bir öneme sahiptir.