2014/33/AB Asansör Yönetmeliği’ne göre asansör monte edenin, asansörü tanımlayan ve uygunluğunu gösteren teknik dosyayı hazırlaması ve bunu asansörün piyasaya arzından sonra 10 yıl saklaması gerekmektedir. Teknik dosya, ileride olabilecek kaza vb olumsuz durumlarda, asansör monte edeni koruyabilecek en önemli dokümandır. Özensizlik, dikkatsizlik nedeniyle eksik veya hatalı olan teknik dosya, ihtiyaç duyulması halinde asansör monte edeni zor durumlarda bırakabilir.

Teknik dosyanın önemine binaen bu yazıda, teknik dosya hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar hakkında bilgi vermek istedik.

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği’nde Teknik Dosya

Yönetmeliğin 10. Maddesi Asansör monte edenin yükümlülüklerini tanımlamaktadır. Burada teknik dosya ile ilgili hususlar şu şekilde belirtilmiştir;

 • Asansör monte eden, teknik dosyayı hazırlar …
 • Asansör monte eden asansörün teknik dosyasını, … asansörün piyasaya arzından itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.

Yönetmeliğin 43.maddesinde, teknik dosyanın mevcut olmaması veya tamamlamamış olması durumunda bakanlığın bu eksikliğin giderilmesini talep edeceği, bunun karşılanmaması durumunda asansörün kullanımının yasaklamasına kadar gidebilecek tedbirler alacağı tanımlanmıştır.

CE Belgesi alırken Teknik Dosya

Belgelendirme aşamasında asansör monte eden Inspecco’ya teknik dosyayı sunmalıdır. Teknik dosyanın eksik, hatalı olması belgelendirme süresinin uzamasına ve gecikmelere yol açmaktadır. Belgelendirme sürecinin hızlı ilerleyebilmesi için şunlara dikkat edilmelidir:

 • Teknik dosyada belirtilen bilgiler tüm dokümanlarda birbiri ile uyumlu olmalıdır. Örneğin bir evrakta yazan kapasite bilgisi ile başka bir evrakta yazan kapasite bilgisi ile çelişmemelidir.
 • Teknik dosyada yazan bilgiler doğru olmalıdır. Asansör denetimlerinde bilgilerin hatalı olduğu görülürse uygunsuzluk olacağından bunun düzeltilmesi zaman kaybına neden olacaktır.
 • Asansöre ait tüm bilgiler eksiksiz olmalıdır. Eksik bilgilerin tamamlanmasını beklemek inceleme süresini uzatacaktır. Örneğin motor gücü, beyan hızı, ölçüler vb.
Teknik dosya içeriği

Teknik dosya içeriği uygunluk değerlendirme modüllerinde tanımlanmakadır. En genel hali ile Yönetmeliğin Ek-IV Bölüm B- Asansörlerin AB Tip İncelemesi (Modül B) kısmında aşağıdaki içerik tanımlanmıştır:

 • Asansörün temsili modelinin genel ve modelde izin verilen bütün değişiklikleri açıkça belirten açıklama.
 • Tasarım, imalat çizimleri ve şemaları.
 • Çizimlerin, şemaların ve asansörün çalışmasının anlaşılması için gerekli açıklamalar.
 • Dikkate alınan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin listesi.
 • Uyumlaştırılmış standartların bir listesi
 • Uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda uygulanan diğer ilgili teknik özelliklerin bir listesi dahil olmak üzere güvenlik gereklerinin karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları. Uyumlaştırılmış standartların kısmen uygulanması durumunda teknik dosyada uygulanan kısımlar belirtilir.
 • Asansörün monte edilmesinde kullanılan asansör güvenlik aksamlarının AB uygunluk beyanlarının bir kopyası.
 • Asansör monte eden tarafından yapılan veya yaptırılan tasarım hesaplamalarının sonuçları.
 • Test raporları.
 • Normal kullanım için gerekli olan plan ve şemaları içerecek şekilde bakım, muayene, tamir, periyodik kontroller ve kurtarma operasyonları ile ilgili bir el kitapçığı,
 • Tamirlerin ve uygun görüldüğünde periyodik kontrollerin not edildiği bir kayıt defteri.
 • Seri imal edilen asansörün, uygun olmasını temin etmek için monte edilme aşamasında alınan tedbirler.
Teknik Dosya hazırlarken bunlara dikkat edin

Uygulanacak modüle göre teknik dosyada farklı dokümanlar olabilir. Aşağıda dikkat edilmesi gereken temel hususlar verilmiştir. Daha geniş bilgiyi belgelendirme aşamasında Inspecco size sağlayacaktır.

 • Projeler, hesaplar SMM belgesine sahip mühendisler tarafından onaylanmalıdır.
 • Güvenlik aksamlarının imalatçıları tarafından hazırlanmış AB uygunluk beyanları olmalıdır. Bu aksamların CE belgeleri yeterli değildir.
 • Halat çapı 8mm’den küçükse bunların test raporları, belgeleri olmalıdır.
 • TS EN 81-1/2+A3 şartlarına göre denetleme yapılacak ise 01.09.2017 tarihinden önce Belediye tarafından onaylanmış Asansör Avan veya Uygulama Projesi
 • Bina yapı ruhsatının kopyasını mutlaka dosyaya ekleyin.
 • Ölçüm cihazlarının kalibrasyon belgelerini eksiksiz olarak tamamlayın.
 • İlgili ise Kalite yönetim sistemi (ISO 9001) dokümanları ve uygulamaları
 • İlgili ise firma bünyesinde çalışan mühendislerin diploma ve SMM belgeleri

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir